วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๓ ชมเมือง

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
--------------------
ภาพที่ 1
Thai Crown Prince Maha Vajiralongkorn sits on the Royal Barge during the Royal Barge Procession on the Chao Phraya River in Bangkok November 9, 2012.
matichon
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:39:28 น.


๏ เจ้าพระยาสง่าเพี้ยง ธารสวรรค์
กรุงเทพเทพนครทัน ถิ่นฟ้า
ใจไทยย่อมหฤหรรษ์ หอมทิพย์ ธรรมแฮ
ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม
(๑)
๏ เจ้าเอย เจ้าพระยา ถั่งธารามานานไกล
เอิบอาบกำซาบใจ หล่อเลี้ยงไทยเลื่องลือนาม
(๒)
๏ เป็นถิ่นแห่งศีลธรรม รุ่งเรืองล้ำร่มอาราม
โลกร้อนไฟลุกลาม แดนสยามยังร่มเย็น
(๓)
๏ ดินแดนแห่งกาสาว์ คือสมญาโลกย่อมเห็น
ศีลธรรมที่บำเพ็ญ ช่วยดับเข็ญได้ทุกครา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๒ ชมเรือขบวน

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

--------------------
" เรือเอย …….. ชะ เรือพระที่นั่ง………ชะ งามสะพรั่งกลางสายธาร………… ฮ้าไฮ้ ลอยลำล้ำแลลาน ปานเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ามา เฮ้ ..เฮ…เฮ้ เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ…เฮ..เฮ..เฮ..เฮ้..เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ้ สุวรรณหงส์ …….. ชะ ลงลอยล่อง ………. ชะ เพียงหงส์ทองล่องลอยนภา ………… ฮ้า ไฮ้ พู่ห้อยร้อยรสนา งามหยาดฟ้ามาแดนชล เฮ้ ..เฮ…เฮ้ เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ…เฮ..เฮ..เฮ..เฮ้..เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ้ "

เสียงเห่ ของนาวาโท ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ในกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ภาพที่ 1
The Grand Palace makes a good background in Wat Arun, Khlong San, Bangkok, TH
By Paul_the_Seeker
The Grand Palace makes a good background.
This photo was taken on November 6, 2012
in Wat Arun, Khlong San, Bangkok, TH
๏ หงส์ทองลอยล่องฟ้า มาดิน
นาคราชสาดสายสินธุ์ สนุกล้ำ
สุบรรณแบกวิษณุบิน โบยโบก
เพลงเห่เสน่ห์เสนาะน้ำ สนั่นฟ้าดินไหว
(๑)
๏ เรือเอยเรือพระที่นั่ง งามสะพรั่งกลางสายธาร
ลอยลำล้ำแลลาน ปานเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ามา
(๒)
๏ สุพรรณหงส์ลงลอยล่อง เพียงหงส์ทองล่องลอยนภา
พู่ห้อยร้อยรจนา งามหยาดฟ้ามาแดนชล
(๓)
๏ อนันตนาคราช เจ็ดเศียรสาดสายสินธุ์ถกล
เล่นน้ำฉ่ำชื่นชล ยลหงอนปากอย่างนาคเป็น
(๔)
๏ อเนกชาติภุชงค์ อวดลำระหงให้โลกเห็น
แนบน้ำฉ่ำชื่นเย็น ปานนาคเป็นเล่นวารี
(๕)
๏ นารายณ์ทรงสุบรรณ ผาดผายผันผ่องโสภี
ดั่งครุฑยุดนาคี แบกจักรีโบกบินบน
(๖)
๏ กระบี่ศรีสง่า ทรงเงามท่วงท่าร่าเริงชล
เรือครุฑรุดเร็วยล กลครุฑคล้อยลอยเมฆินทร์

http://goo.gl/0ng9tJ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
--------------------
ภาพที่ 1
Photo By SUKREE SUKPLANG/REUTERS

๏ ถวายภิวาทไตรรัตน์ถ้วน ไตรทวาร
ไตรภพโพ้นจักรพาล ผ่องแผ้ว
ไตรทิพย์เทพทุกสถาน เชิญถั่ง พรเทอญ
ถวายพระเกียรติถกลแก้ว ก่องฟ้านิรันดร์สมัย
(๑)
๏ เห่เอย เห่เรือทิพย์ล่องลอยลิบเลิศล้ำสวรรค์
ร้อยคำล้ำค่าครันแด่จอมธรรม์ผู้จอมไทย
(๒)
๏ พระเอยพระผ่านเผ้า พระอยู่เกล้ามายาวไกล
พระแผ่พระบารมีไป เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ
(๓)
๏ พระชนม์พิพัฒน์ชัย แปดสิบห้าสมัยมงคลกาล
หัวใจไทยชื่นบาน ดั่งทิพย์ธารหล่อเลี้ยงไทย
(๔)
๏ ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย
ร่มธรรมน้ำพระทัยปัดป้องภัยในธรณี
(๕)
สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
(๖)
๏ สองนัยน์สายพระเนตรทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
สองพระกรรณสดับกลเพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
(๗)
๏ สองบ่าที่ทรงแบกแต่วันแรกครองพารา
แปดสิบห้าพระชันษาทั้งสองบ่ามิเคยเบา
(๘)
๏ เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก หนุนเนื่องหนักเนิ่นนานเนา
ภัยพาลผ่านผ่อนเพลา ก้มเกศเกล้ากราบใกล้ไกล
(๙)
๏ ราษฎร์รักฤๅโรยร้างรักกระจ่างอยู่กลางใจ
ครองธรรมจึงครองไทย จึงครองใจนานจำเนียร
(๑๐)
๏ ร้อยทุกข์ที่รุมโถม ไม่อาจโหมให้หันเหียน
ร้อยวันที่ผันเวียน ไม่อาจเปลี่ยนให้รักแปลง
(๑๑)
๏ แปดสิบห้าพระชันษา พระอังสาอาจล้าแรง
พระวรกายที่เคยแกร่ง อาจผุกร่อนไปตามกาล
(๑๒)
๏ น้ำพระทัยยังเป็นทิพย์ เลิศล้ำลิบรสหอมหวาน
ไหลหลั่งดั่งสายธาร ทั่วทวยไทยได้อาบกิน
(๑๓)
๏ บุญใดที่ไทยสร้าง ไม่โรยร้างยังหลั่งริน
ภักดีภูบดินทร์ ไม่สุดสิ้นจากสายทรวง
(๑๔)
๏ บุญสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์อันใหญ่หลวง
บุญแก้วทั้งสามดวง เทพทั้งปวงผู้เปี่ยมบุญ
(๑๕)
๏ รวมมั่นเป็นขวัญมิ่ง ประสิทธิ์สิ่งประเสริฐสุนทร์
อำนวยค่าอำนรรฆคุณ อดุลเดชพิเศษดล
(๑๖)
๏ ถวายแรงถวายรัก ถวายมรรคถวายผล
ถวายชื่นยืนพระชนม์ ถวายผองพระพรชัย
(๑๗)
๏ คุณธรรมที่ทรงธาร เป็นปราการอันเกรียงไกร
กั้นมารและพาลไกล อย่าอาจกล้ำมาใกล้กราย
(๑๘)
๏ พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม จงเย็นฉ่ำและเฉิดฉาย
เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล
(๑๙)
๏ สรรพสิ่งที่ทรงหวัง สำเร็จดังพระทัยดาล
แม้ทรงมุ่งพระโพธิญาณ สัมฤทธิ์ได้ดังพระทัยเทอญ.
----------------
           นาวาเอก ทองย้อยแสงสินชัย  แต่ง
           นาวาโท ณัฐวัฏอร่ามเกลื้อ ขับลำนำ
wannaprasart blog
09 พฤศจิกายน 2555

video 1
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 0
video 2
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 1

ภาพที่ 2
Chaiwat Subprasom, Reuters, Nov. 9, 2012
ภาพที่ 3
Photo by Nanthasit Nitmetha, NationPhoto
ภาพที่ 4
กองบรรณาธิการข่าวสังคม สำนักข่าวไทย
ภาพที่ 5
ภาพจากPom Nukull ซ้อมใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2555
Website RankingWebsite Ranking

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับ "สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕"

ภาพที่ 1
เมื่อปี ๒๕๐๕ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนทหารหรือตำารวจออกจากปราสาทพระวิหารหรือ ในบริเวณใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนคืนวัตถุโบราณ ที่ไทยอาจโยกย้ายออกจากปราสาทฯ

เกือบครึ่งศตวรรษต่อมา กัมพูชาได้ยื่นคำขอต่อศาลฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาคดีปราสาท พระวิหาร ที่ศาลฯ ได้ตัดสินไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ และในขณะเดียวกัน ได้ขอให้ศาลโลกกำหนดมาตรการชั่วคราว (Provisional Measures) โดยขอให้ศาลฯ สั่งให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาท พระวิหารระหว่างที่รอศาลฯ ตัดสินคดีตีความ

ความคืบหน้าของคดีฯ สรุปได้ดังนี้

๑. คำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอด้วย วาจาเกี่ยวกับคำขอมาตรการชั่วคราวต่อศาลฯ และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลฯ ได้มีคำาสั่งมาตรการชั่วคราว ดังนี้

๑. ให้ทั้งสองฝ่าย ถอนบุคลากรทางทหาร ซึ่งอยู่ในเขตปลอดทหาร ชั่วคราว (Provisional Demilitarized Zone - PDZ) ที่ศาลฯ กำหนดโดยทันที
๒. ไม่ให้ไทยขัดขวางการเข้าออกปราสาทพระวิหารโดยอิสระของ กัมพูชา
๓. ให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการตามความร่วมมือที่ได้ตกลงกัน ในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ที่ตั้งขึ้น โดยอาเซียนเข้าไปยังเขตปลอดทหารชั่วคราวฯ
๔. ให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้ข้อพิพาทในศาลฯ ทวีความร้ายแรงหรือแก้ไขยากขึ้น

พร้อมกันนี้ศาลฯได้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายรายงานศาลฯ เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวข้างต้นด้วย

แผ่นพับ, เขาพระวิหาร,

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

๑๐๑
๏ ถึงบาง นางแม่หม้ายไร้ผัว
เปลี่ยวเปล่า เศร้าหมองมัวหม่นไหม้
คราวใคร ใคร่ฝากตัวต่อม่าย หมายเอย
พร้อมจิต คิดจะได้ดับหม้าย กลายมี ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๒
๏ ตวันออ จรเข้ฟู่คู่เคียง
ยาวใหญ่ ไล่เรือเรียงเราะท้าย
เด็กตวาด ผาดแผดเสียงแซ่สุ่ม ขยุมเอย
มันบ่หยุด ผุดหว้ายวู่คว้าง ขวางเรือ ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ

http://goo.gl/hmfSBx
บ้านบางปลาม้า, นิราศสุพรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ 
นิราศพระบาท
๏ ถึงน้ำวน ชลสาย ที่ท้ายย่าน
เขาเรียกบ้าน วัดโบสถ์ ตลาดแก้ว
จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ (ราว พ.ศ. ๒๓๕๐)

นิราศภูเขาทอง
ตลาดแก้ว แล้วไม่เห็น ตลาดตั้ง
สองฟากฝั่ง ก็แต่ล้วน สวนพฤกษา
โอ้รินริน กลิ่นดอกไม้ ใกล้คงคง
เหมือนกลิ่นผ้า แพรดำ ร่ำมะเกลือ
สุนทรภู่ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑)

นิราศวัดเจ้าฟ้า ๏ ตลาดแก้ว แล้วแต่ล้วน สวนสล้าง
เป็นชื่ออ้าง ออกนาม ตามวิสัย
แม้นขายแก้ว แววฟ้า ที่อาลัย
จะซื้อใส่ บนสำลี ประชีรอง
สุนทรภู่ (ราวรัชกาลที่ ๓ ๒๓๖๗-๒๓๙๔ )

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 1

ภาพที่ 1
(๑๑๑) ๏ คุ้งขวาง บางบ้านชื่อ ชี้หล ทางทิศ ทุกตำบล บอกแจ้ง อยู่กลาง หว่างมณฑล ทางร่วม รวมแฮ คนเปลี่ยน เพี้ยนชื่อแย้ง ย่านนี้ ยีหนฯ สุนทรภู่... (ปกหลังภาพ นิราศสุพรรณ โดย เหม เวชกร)
วิทยาสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503
                     (ปกหลังภาพ นิราศสุพรรณ โดย เหม เวชกร)
(๑๑๑)
๏ คุ้งขวาง บางบ้านชื่อ       ชี้หล
ทางทิศ ทุกตำบลบอกแจ้ง
อยู่กลาง หว่างมณฑลทางร่วม รวมแฮ
คนเปลี่ยน เพี้ยนชื่อแย้งย่านนี้ ยีหนฯ
สุนทรภู่
๏ ยีหน ยลเยื้องย่างทางหลวง
สามสี่ศูนย์ ดังสวงสู่หล้า
คอ-นก-รีต กรีดลวงหลอกล่อ หรือเฮย
บางยี่หน ยลหน้าขนาบข้าง ทางถนนฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๒)
๏ บางปลาม้า ป่าอ้อกอรกำ
ไม้ไผ่ ใหญ่สลวยลำสล่างเฟื้อย
ชาวบ้าน ย่านนั้นทำที่ไร่ ไว้แฮ
ปลูกผัก ฟักแฟงเลื้อยลูกห้อย ย้อยไสวฯ
สุนทรภู่

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 4 "เข็มทอง ไม่ยอมแพ้ใคร..." ภาค 2

ภาพที่ 1
เรือเข็มทอง ท่องนที มาเทียบท่า ปี สอง-สี่- ห้า-ห้า ไม่น่าเชื่อ เรือโบราณ แต่บรม สมชาติเชื้อ ต่างกูลเกื้อ เรือใกล้ชิด ศิษย์ พระ เณร
s-chai 9#โพสต์เมื่อ 2010-11-4 23:22
สนามแข่งขันเรือยาวบางปลาม้าก่อนวันแข่ง
6
"จากขุนเขา สู่สายน้ำ สยามประเทศ
ทั่วคามเขต ทุกคุ้งน้ำ คำเล่าขาน
เรือขุดโกลน ไฟสุมเชื้อ เรือโบราณ
ภูมิปัญญา ชาวบ้าน ตำนานเรือ"
7
อ ยุ ธ ย า ล่ ม แ ล้ ว ฤ ๅ ไ ฉ น..
เรือยาวไทย รบลุกไล่ ใต้จดเหนือ
สุ้มโจมตี ภัยลีพ่าย ตายเป็นเบือ
บัดนี้เหลือ เรือยาวปลด ประจำการ
8
เรือยาวไทย เก็บอยู่ใต้ กุฏิวัด
มีมอดหมัด เป็นเพื่อนรัก สมัครสมาน
สงบนิ่ง ไร้ตัวตน บนขอนคาน
เสียงขับขาน เห่าโหยหอน บนหัวเรือ
9
เรือเข็มทอง ท่องนที มาเทียบท่า
ปี สอง-สี่- ห้า-ห้า ไม่น่าเชื่อ
เรือโบราณ แต่บรม สมชาติเชื้อ
ต่างกูลเกื้อ เรือใกล้ชิด ศิษย์ พระ เณร

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรือยาวเหลืองแดง

ภาพที่ 1
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง ข้างเข้าถู  ล ง ลำ นั้ น ...ขึ้ น ลำ นี้ ...ชี วี กู... เหลืองลุกไล่ แดงลุกสู้ ต่างสิ้นแรง
สวนหงส์ 53
ประเภทเรือยาวไม่เกิน 30 ฝีพาย ข อันดับ 1 ย่าบุญโฮม จ.อุบลราชธานี
1
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง
บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง ข้างเข้าถู
ล ง ลำ นั้ น ...ขึ้ น ลำ นี้ ...ชี วี กู...
เหลืองลุกไล่ แดงลุกสู้ ต่างสิ้นแรง
2
เรือตั้งลำ เจตจำนงค์ หมายตรงหน้า
เหลืองวิ่งแซง แดงปาดหน้า ปัดขาแข้ง
บ้างก็เหลือง บ้างดำด่าง บ้างก็แดง
บ้างก็แบ่ง บ้างก็เบื่อ ใบ้ บ้า บอ
3
"ต่างก็คน ทนเพียงข้าฯ ทำเพื่อใคร"
ต่างก็ไทย ใครแบ่งข้าฯ มาแบ่งพ่อ
ลูกก็ไทย หลานก็ไทย พ่อไม่พอ
ใยมาแย่ง แบ่งโคตรพ่อ กันทำไม
4
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง
บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง สีข้างไหม้
คนเคยเหลือง เลิกเคืองแดง แค้นเคืองใด
แล้วทำไม ใยแดงเหลือง ไม่เลิกลา

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 4 "เข็มทอง ไม่ยอมแพ้ใคร..." ภาค 1


บ้านบางปลาม้า 4 "เข็มทอง ไม่ยอมแพ้ใคร..." ภาค 1

ภาพที่ 1
เรือโบราณ ตำนานเล่า มีเดาบ้าง เป็นเรือรบ ปลดระวาง ครั้งกรุงศรีฯ อยุธยา มาถึงกรุง ธนบุรี จากกรุงเทพ ทุกถิ่นที่ มีเรือยาว
สดายุ @thailongboat เรือเข็มทอง " จ้าวแห่งสายน้ำเมืองสุพรรณบุรี "

"เข็มทอง ไม่ยอมแพ้ใคร
ศรีวันชัย อยากได้ที่หนึ่ง

เหลืองประดับ ขยับใกล้ทุกที
มณี...ขี้แพ้ มณี...ขี้แพ้"
1
เรือโบราณ ตำนานเล่า มีเดาบ้าง
เป็นเรือรบ ปลดระวาง ครั้งกรุงศรีฯ
อยุธยา มาถึงกรุง ธนบุรี
จากกรุงเทพ ทุกถิ่นที่ มีเรือยาว
2
จากขุนเขา เขตวนา ป่าดิบชื้น
ไม้ใหญ่ยืน ลำต้นตรง กลางดงด้าว
ไม่มีปุ่ม ไม่มีปลวก เปลือกมันวาว
คงถึงคราว ของสาวเจ้า ตะเคียนทอง
3
ยืนหันหลัง ก้มหัวลง ตรงหว่างขา
แนบใบหน้า ตรงเข่าคู่ หูตาจ้อง
เห็นยอดไม้ ได้ระยะ ที่ทดลอง
ระยะมอง ความยาวไม้ ได้เท่ากัน

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 2

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง กลอน บทกวี
ภาพวาดประดับที่พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง
บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 2
6
"ถึงแล้วเหรอ เจอสายสาม สาม ห้า หนึ่ง
ขับมาถึง ดูซ้าย ขวา อย่าทำเล่น
ขับมาถึง ดูขวา ซ้าย ใจเย็น เย็น
หากไปขวา เก้าห้องเห็น เด่นแต่ไกล"
7
"ศูนย์ปฏิบัติการการจราจรบางปลาม้า"
ตั้งอยู่ช่วง แยกซ้ายขวา มองหาได้
จากสายสาม สาม ห้า หนึ่ง บึ่งขวาไป
ผ่านเรือนไทย สวนไร่นา หลังคาวัด
8
วัดขุนไกร ไปเก้าห้อง มองทางขวา
เลี้ยวเข้ามา อย่าจ๊าวเจี๊ยว เดี๋ยวหมากัด
เดินตรงมา ถึงท่าน้ำ ตรงตามนัด
เยื้องฝั่งโน้น ยังมีวัด ...มณีวรรณ
9
จากขุนไกร ไปเก้าห้อง มองทางซ้า่ย
หายใจทุกข์ สุขใจคล้าย ไปสวรรค์
ไปเก้าห้อง มองทางซ้าย ไปด้วยกัน
สุข ใจ พลัน ถึง วัด ทุ่ง อุ ทุม พร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 1

ภาพที่ 1

ดู บ้าน แม่ เที่ยง Ban Mae Thiang ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 1
1
จากบางใหญ่ เส้นวงแหวน ตะวันตก
ไม่ วน วก ตื่น ตก ใจ ให้ เร็ว รี่
แยกซ้ายทาง บางบัวทอง สุพรรณบุรี
เส้นทางหลวง ช่วงตรงนี้ ดีเช่นเดิม
2
บางบัวทอง สุพรรณบุรี สาม สี่ ศูนย์
ถนนปูน คอ-นก-รีต คอนกรีตเสริม
เริ่มตั้งแต่ บางปลาม้า ใครมาเติม
ใครมาเพิ่ม เสริมเลนคู่ ไม่รู้ใคร
3
บางปลาม้า มาตอนนี้ เท่าที่เห็น
ไม่อยากเป็น เหมือนจังหวัด เช่นหาดใหญ่
นายกปู แค่พูดผิด คิดพูดไป
บางปลาม้า ถ้าเป็นได้ คงได้เป็น

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ

พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ
ภาพที่ 1

กลอน บทกวี พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ โดย wannaprasart blog ...รู้สึก...แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน...ซึมซับ สู่ตับไต ไหลรินสู่ รูทวาร
Except for These Chains Artist/Photographer: Pacific Press


โอ้ สิบสี่ ตุลาคม ตรมตูข้าฯ
บรรดาเสียง ล้วนเดียงสา บรรดาสม
ไร้สำเนียง ไร้เสียงนำ พร่ำชื่นชม
ตุลาคม ตุลาข้าฯ ตุลาใคร...?

ฮา ตลก หก ตุลา ไม่ ตา หลก
สกปรก ยกความเท็จ สำเร็จใคร่
ตุลาคม ตุลาข้าฯ มาใส่ไคร้
มาใส่ใข่ มาใส่ข้าฯ ว่าเป็นคอมฯ

พฤษภา ปีสามห้า อุตสาห์ห้าม
ดินสั่งปราบ ฟ้าทรงปราม เลิกตั้งป้อม
ม็อบมือถือ ม็อบหมดถ่าน ทหารยอม
ม็อบมือจริง ม็อบมือปลอม ยอมเลิกลา

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 2 น้ำ อยู่ ไหน

บ้านบางปลาม้า 2 น้ำ อยู่ ไหน
ภาพที่ 1
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บทกวี น้ำ อยู่ ไหน
หน้าบ้าน บ้านบางปลาม้า วันที่ 6 ตุลาคม 2555 บ่ายสี่โมงเย็น
น้ำท่วมน้องกลางท้องน้ำงดงามเหลือ
น้องโบกเรือ พี่พายรับ กลับถิ่นแถว
"โดยพระหัตถ์ ตรัส สิ่ง นี้ ว่าดีแล้ว"
น้องชอบแจว พี่ชอบจ้ำ จุ๊...จุ๊...จุ๊

ถึง ถิ่น ที่ ..ทัน พอ ดี ..มี น้ำ ลด
ช่วงน้ำมา ปลากินมด อุ้...อุ้...อุ้
ช่วงน้ำลด มดกินปลา อุ๊...อุ๊...อุ๊
ปลากินจุ มดกินจิบ จิ๊บ..จิ๊บ..จิ๊บ

น้ำอยู่ไหน ใยตอนนี้ ไม่ มี น้ำ
น้ำอยู่ไหน ใยเธอทำ น้ำตาปริบ
น้ำอยู่ไหน ใยน้ำไป จนไกลลิบ
ไม่ ทัน จิบ ไม่ ทัน จ้ำ น้ำ ไม่ มี

บ้านบางปลาม้า 1 จุ๊...จุ๊...จุ๊

บ้านบางปลาม้า 1 จุ๊...จุ๊...จุ๊

ภาพที่ 1
สะพานไม้ บ้านบางปลาม้า 1 ตุลาคม 2555
เสร็จจากนา ฟ้าฝนพรำ ฉ่ำชื่นฝน
ข้าวยืนต้น ฝนฟ้าฉ่ำ น้ำท่วมข้าว
ข้าวออกรวง น้ำหลากมา ทุกคราคราว
ข้าวยอดยาว ทอดใยเยื่อ เหนือท้องน้ำ

ข้าวนาปี มีต้นยาว ยอดข้าวหยั่ง
ข้าวนาปลัง ซังข้าวสั้น พันธุ์ลือร่ำ
ข้าวนาโยน หว่านปักกล้า ข้าวนาดำ
บ้างก็โยน บ้างก็ย่ำ บ้างดำนา

บางปลาม้า มี ปลา ปู หมู เป็ด ไก่
ใช้ลันลอบ ดักปลาไหล ง่ายจริงหวา!
แต่ เดี๋ยว นี้ มี ปลา ไหล ใ น ส ภ า
ปลาลิ้นหมา ปลาปากห้อย ไม่ค่อยมี

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เธอแสนงาม

เธอแสนงาม
ภาพที่ 1

Religious Stock Image hannah barren son Artist/Photographer: John Thompson
Religious Stock Image hannah barren son
Artist/Photographer: John Thompson
"คนจะงาม งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า
คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน
คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน
คนจะรวย รวยบุญทาน ใช่บ้านโต"

คนอยากสวย ด้วยน้ำใจ ทั้งใบหน้า
คนอยากแก่ เป็นปู่ ย่า อยู่นานโข
คนอยากรวย บ้านหลังใหญ่ ไว้อวดโชว์
ลูกหลานโผล่ ให้เห็นหน้า มากราบกราน

เธอแสนงาม ยามเข้าเฝ้า พระเจ้าช่วย
เธอแสนสวย ด้วยตั้งจิต อธิษฐาน
เธอแสนรวย ด้วยพระคำ ทุกค่ำวาน
โม ท นา สา ธุ การ ขอบพระคุณ

คนอยากรวย อยากสวยงาม อย่าห้ามเขา
เรื่องของเรา เขายุ่งบ้าง ช่างว้าวุ่น
คนอยู่นาน ผ่านร้ายดี มีต้นทุน
รวยบาปบุญ บ้านเล็กใหญ่ ใช่แก่นแกน

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 6

ครอบครัวยาโคบอพยพมาอยู่อียิปต์ (46:1-47:12)
ภาพที่ 1
Joseph's Family Reunion
ขบวนของยาโคบเริ่มออกจากคานาอัน หยุดพักระยะหนึ่งที่เมืองเบเออร์เชบา เมืองทางใต้สุดของคานาอัน ที่นั่นพระเจ้าทรงเพิ่มพูนความหนักแน่นให้กับความเชื่อของยาโคบ เพื่อให้ท่านจะมั่นใจว่าพงศ์พันธุ์ของท่านจะกลับมาตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรในแผ่นดินนี้ (46:1-4) จำนวนคนที่อพยพไปอียิปต์ประมาณ 75 คน (5-27)

พวกยาโคบเป็นคนเลี้ยงแกะทั้งนั้น โยเซฟทราบดีว่าชาวอียิปต์ไม่ชอบคนเลี้ยงแกะ จึงไปขอความกรุณาฟาโรห์ให้ประทานแคว้นโกเชนให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาโดยเฉพาะ โดยที่ชาวอียิปต์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว นี่แสดงถึงไหวพริบปัญญาของโยเซฟ ถึงแม้ชาวอิสราเอลเป็นคนต่างด้าว แต่ก็ยังจะมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ มีโอกาสสืบทอดเผ่าพันธุ์โดยไม่ต้องกระจัดกระจายไป และไม่ต้องปะปนกับคนเชื้อชาติและศาสนาอื่น ๆ (28-34) แผนของโยเซฟนี้สำเร็จเป็นผลดี พวกคนอิสราเอลจึงตั้งถิ่นฐานในโกเชน แถบปากน้ำไนล์ (47:1-12)

งานบริหารของโยเซฟ (47:13-26)

หากว่าโยเซฟไม่ได้บริหารงานดี อียิปต์อาจไม่รอดจากภัยพิบัติการกันดารอาหาร ตอนแรกท่านเอาเงินจากประชาชน เพื่อเป็นค่าอาหาร (13-15) เมื่อเขาไม่มีเงินก็เอาสัตว์เลี้ยง และเมื่อไม่มีสัตว์เลี้ยงก็เอาที่ดินหรือแรงงานของเขาก็ได้ (16-19) เมื่อหมดเวลากันดารอาหาร ที่ดินเป็นของรัฐหมดและทุกคนทำงานให้รัฐบาล แต่โยเซฟตอบแทนอย่างยุติธรรมโดยให้พันธุ์ข้าวเพื่อทุกคนจะทำนาเลี้ยงตนเองได้ (20-24)

นโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่นี้ทำให้ชาวอียิปต์มีความพึงพอใจ เพราะนอกจากทำให้เขารอดพ้นจากการอดอยากแล้ว ก็ยังช่วยให้เขามีฐานะมั่งคั่งยิ่งขึ้น ไม่ช้าเขาได้มีการเก็บเกี่ยวผลจากไร่นา ถึงแม้ว่าเขาต้องเสียภาษีต่อทางการ แต่เป็นการยุติธรรม ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ถูกผู้มีอำนาจโกงกิน (25-26)

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 1

11:27-15:21 อับรามเข้าคานาอัน

ภาพที่ 1
Abraham and Lot Traveling
พระเจ้าทรงเรียกอับราม (11:27-12:9)

จากเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่นั้น พระเจ้าทรงเลือกคนหนึ่งที่จะให้เป็นต้นตระกูลชนชาติใหม่ เพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้ชนชาตินี้เป็นทางส่งพระพรมาสู่ชาวโลกทั่วไป (ดู 12:1-3) คนนั้นชื่ออับรามอยู่เมืองเออร์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินเคลเดียในเมโสโปเตเมีย เออร์มีรูปเคารพมากมายที่ญาติพี่น้องของอับรามกราบไหว้กันเป็นประจำ (ยชว. 24:2) แต่อับรามนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว เมื่อเทราห์บิดาของอับรามอพยพจากเออร์ไปยังเมืองฮาราน อับรามก็ไปด้วย พร้อมกับภรรยาชื่อซารายและบุตรของน้องชายชื่อโลท (11:27-32; กจ. 7:2-4)


หลังจากที่เทราห์สิ้นชีวิต พระเจ้าทรงเรียกอับรามให้อพยพต่อไปเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้ท่านปฏิบัติการใหญ่ตามโครงการของพระองค์ท่านจึงได้พานางซารายกับโลทมุ่งไปยังคานาอัน ท่านเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่า ท่านจะได้รับมรดกได้อาศัยอยู่ในที่ดีกว่าที่เก่าทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่าจะไปทางไหน ท่านเชื่ออีกว่าจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ ทั้ง ๆ ที่นางซารายเป็นหมัน (12:1-5; ฮบ. 11:8-12) แม้ชาวคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นก็ตาม อับรามก็ยังเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ และแสดงความเชื่อโดยสร้างแท่นบูชาที่เมืองเบธเอลถวายบูชาพระเจ้าต่อหน้าชาวคานาอัน (6-9)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 5

37:1-50:26 ครอบครัวยาโคบอพยพไปอียิปต์
ภาพที่ 1
Jacob Giving Joseph the Coat of Many Colors
โยเซฟถูกขายเป็นทาสไปยังอียิปต์ (37:1-36)

พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้อับราฮัมแล้วว่า พงศ์พันธุ์ของท่านจะอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติ จนกว่าความชั่วลามกของคานาอันถึงขนาดที่พระองค์อดกลั้นพระทัยไม่ไหวอีกต่อไป จึงทรงใช้อิสราเอลโจมตียึดครองเป็นกรรมสิทธิ์ (ปฐก. 15:13-16) เรื่องราวของโยเซฟแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ได้ดำเนินไปเรื่อย ๆ มุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงกล่าวไว้แก่อับราฮัม

ในบรรดาบุตรชายของยาโคบ โยเซฟเป็นคนที่บิดารักมากที่สุดเป็นเหตุที่พวกพี่ชายไม่ชอบเขา และยิ่งไม่ชอบเมื่อโยเซฟเล่าความฝันให้พวกเขาฟังทำนองว่า สักวันหนึ่งโยเซฟจะมีอำนาจเหนือพวกพี่ทั้งหมด (37:1-11) พวกพี่จึงมุ่งจะฆ่าเขา แต่รูเบนช่วยชีวิตไว้ (12-24) พวกพี่ยังไม่หมดความตั้งใจที่จะทำร้ายโยเซฟ จึงขายไปให้พวกพ่อค้าที่นำเขาไปอียิปต์ โยเซฟจึงได้กลายเป็นทาสไปทำงานให้โปทิฟาร์ ขุนนางคนหนึ่งของฟาโรห์ (25-36)

ยูดาห์และการลำดับเชื้อสายของเขา (38:1-30)

ขณะที่โยเซฟอยู่อียิปต์ พี่น้องที่อยู่คานาอันก็มีปัญหาด้วย ยูดาห์บุตรคนที่สี่ของยาโคบมีบุตรสามคน คนหัวปีแต่งงานกับนางทามาร์ ยังไม่ทันมีบุตร สามีก็มาตายไปเสียก่อน ตามธรรมเนียมยูดาห์จะให้บุตรชายคนที่สองชื่อโอนันสมสู่กับแม่ม่ายทามาร์เพื่อนางจะได้มีบุตร ซึ่งจะถือกันว่าเป็นบุตรสืบเชื้อสายของพี่คนหัวปีที่ตายไปนั้น แต่โอนันไม่ยอมทำ ถ้าใครจะมีบุตรกับเขา เขาต้องการให้เป็นบุตรของเขาเอง ไม่ใช่ของพี่ชาย แต่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไร เพราะมาตายลงเสียก่อน (38:1-10)

ยูดาห์ข้องใจว่าทามาร์นำโชคร้ายมาสู่ครอบครัวเขา เป็นเหตุให้บุตรชายเสียชีวิตไปสองคนแล้ว จึงไม่ยอมให้บุตรคนที่สามแก่นาง เกรงว่าจะเสียชีวิตไปอีกคนและยูดาห์จะไม่มีผู้สืบเชื้อสายต่อไป ทามาร์จึงคิดแค้นเคืองยูดาห์ จึงปลอมตัวเป็นโสเภณี ล่อยูดาห์ให้หลงไหลโดยยูดาห์ไม่รู้ว่าโสเภณีผู้นั้นเป็นใคร (11-19) ต่อมานางตั้งครรภ์ ยูดาห์ไม่สืบถามว่านางตั้งครรภ์กับใคร เพราะเห็นเป็นโอกาสดีที่จะกล่าวโทษนางว่าเป็นคนชั่ว ปัญหาครอบครัวจะได้หมดสิ้นไปเสียที เมื่อทามาร์เผยความจริง ยูดาห์ก็ไม่สามารถทำอะไรแก่นางได้ (20-26)

นางทามาร์คลอดบุตรชายฝาแฝด ความสำคัญของเรื่องนี้เกี่ยวกับบุตรที่คลอดก่อนชื่อเปเรศ ซึ่งมีเชื้อสายสืบต่อไปถึงกษัตริย์ดาวิด และในที่สุดสืบต่อไปถึงพระเยซูคริสต์ พระเมสสิยาห์ของอิสราเอล (27-30; ดู มธ. 1:3,6,16 ลก. 3:23,31,33)

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 4

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล
ภาพที่ 1.
ยาโคบเตรียมพบเอซาว (32:1-32) 

ในระยะเวลา 20 ปีที่ยาโคบจากไป เอซาวสร้างฐานะของตนอย่างมั่นคง เมื่อยาโคบกลับไปคานาอัน จะต้องผ่านเขตของเอซาว จึงหวาดกลัวเนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างเขาทั้งสองเมื่อ 20 ปีก่อน จึงส่งข่าวไปบอกเอซาวเพื่อหวังจะได้กลับคืนดีกัน (32:1-8)

ประสบการณ์ของยาโคบในบ้านลาบันทำให้รู้จักถ่อมใจบ้าง เขาไม่ทำตนเป็นใหญ่เหมือนครั้งก่อนที่ชนะเอซาว เขาขอบพระคุณพระเจ้าต่อพระพรที่ได้รับมากมาย และขอพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้เวลาพบเอซาว (9-12) ยาโคบยอมทำตัวอ่อนน้อมต่อเอซาว โดยส่งของไปให้เขา หวังว่าจะทำให้เอซาวคลายความโกรธลง (13-21)

เมื่อใกล้จะถึงเขตของเอซาว ครอบครัวยาโคบข้ามแม่น้ำยับบอกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน ส่วนยาโคบคอยอยู่ที่ฝั่งน้ำ (22-24) ในกลางคืนนั้นพระเจ้าได้ปรากฏในสภาพเป็นมนุษย์ปล้ำสู้กับยาโคบ เป็นการทดลองความเข้มแข็งของเขา ทั้งเป็นการกล่าวโทษความเห็นแก่ตัวด้วยให้เขาเลิกพึ่งความเก่งกล้าของตนเองและหันไปพึ่งพระเจ้า เลิกต่อสู้พระองค์และมอบตัวให้ แต่ยาโคบไม่ใช่คนที่จะยอมใครง่าย ๆ แม้พระเจ้าจะเสด็จจากเขาไปขณะที่ยังมืดอยู่โดยเกรงว่ายาโคบจะเห็นพระองค์และจะตาย เขาก็ไม่ยอมให้พระองค์ไปจนกว่าพระองค์จะอวยพรเขา แม้ว่ายาโคบแพ้พระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีชัยชนะบ้าง คือชนะตนเองด้วยแรงฤทธิ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ว่าอิสราเอล เพื่อเน้นว่า ต่อไปเขาจะไม่เป็นยาโคบเจ้าเล่ห์ฉลาด แต่จะเป็นอิสราเอลผู้มีชัยด้วยอำนาจของพระเจ้า (24-29) ตั้งแต่นั้นพระเจ้าทรงให้ยาโคบเจ็บตะโพกจนเดินโขยกเขยก เพื่อไม่ให้เขาลืมว่า เหตุที่เขาได้ชัยชนะก็เพราะเขารู้จักยอมแพ้ต่อพระเจ้าเสียก่อน (30-32)

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 3

ปฐมกาล 27 : 15-16,21-22

15 แล้วเรเบคาห์นำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาวบุตรชายคนโตของนาง ซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนาง
16 เอาหนังแพะหุ้มมือและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขา

21 แล้วอิสอัคจึงพูดกับยาโคบว่า "ลูกเอ๋ย มาใกล้ๆ พ่อจะได้คลำดูเจ้า เพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่หรือไม่"
22 ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อิสอัคบิดา อิสอัคคลำตัวเขาแล้วพูดว่า "เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็นมือของเอซาว"
ภาพที่ 1
Disguised to Deceive
ยาโคบได้คำอวยพรจากอิสอัค (26:34-28:9)

เป็นธรรมเนียมของคนสมัยนั้น เมื่อบิดาอยู่ในวัยชราก็จะกล่าวคำอวยพรให้แก่บุตรทั้งหลาย และมอบสิทธิ์ให้แก่บุตรหัวปี ในครอบครัวของพระเจ้าถือกันว่า คำอวยพรนี้เป็นคำพยากรณ์ด้วย กล่าวถึงพระพรที่จะได้รับในอนาคต อิสอัครู้แล้วว่าพระเจ้าประสงค์ให้ยาโคบรับสิทธิ์บุตรหัวปี ไม่ใช่เอซาว (ดู 25:23) แต่ท่านตั้งใจที่จะทำตามความปรารถนาของตน ท่านรู้ด้วยว่าเอซาวได้แสดงตนออกนอกพันธสัญญาโดยได้ภรรยาเป็นคนต่างชาติที่จะรับมรดกของพระเจ้าไม่ได้ ส่วนเอซาวร่วมมือกับบิดา
ทั้ง ๆ ที่เขาได้สาบานกับยาโคบแล้วว่าจะสละสิทธิ์บุตรหัวปีให้ยาโคบรับแทน (26:34-27:4; ดู 25:33)

นางเรเบคาร์กับยาโคบก็ผิดอีกเช่นกัน เขาหลอกอิสอัคทั้งโกหกอย่างหน้าด้านด้วย (5-24) ถึงกระนั้นในบั้นปลายทุกสิ่งสำเร็จลงตามพระประสงค์ของพระเจ้า ยาโคบได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำพลไพร่ของพระเจ้า เขาจะมีชัยชนะต่อเหล่าศัตรูทั้งหลาย และจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ (25-29)

อิสอัคผิดหวังในแผนการที่จะอวยพรเอซาว แต่ยอมรับว่า ท่านไม่สามารถเปลี่ยนน้ำพระทัยพระเจ้าได้ (30-37) อนาคตของเอซาว (มีอีกชื่อหนึ่งว่าเอโดม ดู 25:25,30) จะเป็นต้นตระกูลของอีกชาติหนึ่งที่จะอยู่ตามภูเขาทุรกันดาร มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการสู้รบกับเผ่าต่าง ๆ ใกล้เคียง โดยเฉพาะชนชาติอิสราเอล แต่บางครั้งเขาจะมีชัยชนะและเป็นอิสระบ้าง (38-40; ดู กดว. 24:18; 1 ซมอ. 14:47; 2 ซมอ. 8:13-14;1 พกษ. 11:15-16; 2 พกษ. 8:20-22; 14:7,22)

พอเอซาวทราบว่าถูกน้องเอาเปรียบก็โกรธมากคิดจะฆ่าน้องเสียเมื่อนางเรเบคาร์ทราบเรื่องก็วางแผนอีก จะส่งยาโคบให้ไปอยู่กับลาบันพี่ชายของนางเพื่อความปลอดภัย (41-45) แต่เมื่อนางบอกอิสอัคก็อ้างเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง เพราะนางรู้ว่าอิสอัคยังคงโกรธยาโคบอยู่ นางจึงพูดเพียงว่าจะส่งยาโคบให้ไปหาภรรยาเท่านั้น ซึ่งอิสอัคคงไม่คัดค้านเพราะท่านปวดหัวเรื่องภรรยาเอซาวที่เป็นชาวคานาอัน (46; ดู 26:34-35) อิสอัคไม่อยากมีลูกสะใภ้ชาวคานาอันอีก จึงบอกเรเบคาห์ให้ส่งยาโคบไปหาภรรยาในวงศ์วานของนางดีกว่า อิสอัคอวยพรยาโคบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งไป นางเรเบคาห์คงดีใจในความฉลาดของตน แต่ความฉลาดนี้ส่งผลให้นางไม่ได้พบกับลูกสุดที่รักอีกตลอดชีวิต (28:1-5)

ฝ่ายเอซาวเมื่อเห็นบิดารำคาญลูกสะใภ้ชาวคานาอัน ก็เอาภรรยาอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ชาวคานาอัน แต่เป็นบุตรของอิชมาเอล จึงเป็นการยืนยันว่าเอซาวอยู่นอกพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำไว้กับอับราฮัม (6-9)

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 2

อับราฮัมสำแดงความเชื่อในเรื่องอื่น (22:20-23:20)

ภาพที่ 1

Abraham and Son Isaac Learning About God
ขณะที่อับราฮัมสร้างครอบครัวให้มั่นคงขึ้นในคานาอัน ครอบครัวของน้องชาย ชื่อนาโฮร์ ได้ขยายตัวในเมโสโปเตเมีย รายชื่อที่บันทึกไว้นี้ก็เพื่อแนะนำเรเบคาห์ ซึ่งจะเป็นภรรยาของอิสอัคต่อไป (20-24)

ส่วนอับราฮัมได้ย้ายจากเบเออร์เชบาไปยังเฮโบรน นางซาราห์สิ้นชีวิตลงที่นั่น (23:1-2) แม้อับราฮัมอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ แต่ท่านก็ยังอยู่ในฐานะคนต่างด้าว ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแม้แต่ตารางวาเดียว ดังนั้นท่านได้ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ฝังศพภรรยา และยิ่งกว่านั้นเพื่อเป็นมัดจำว่า ต่อไปท่านจะเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ทั้งหมด (3-18) การถูกฝังศพในคานาอันเป็นเครื่องหมายแสดงว่า สักวันหนึ่งคานาอันจะเป็นบ้านเมืองของพงศ์พันธุ์นี้ (19-20; ดู 25:8-10; 49:29-32; 50:13,25 ฮบ. 11:13,22)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

เผ่าอิสราเอล 12 เผ่าเผ่าอิสราเอล 12 เผ่า
"อิสราเอล 12 เผ่า" รูเบน, สิเมโอนกับเลวี, ยูดาห์, เศบูลุน, อิสสาคาร์, ดาน, กาด, อาเชอร์, นัฟทาลี, เอฟราอิมกับมนัสเสห์, เบนยามิน

เผ่าอิสราเอล 12 เผ่า


ยาโคบอวยพรบรรดาบุตรชาย (49:1-28)

คำอวยพรแก่บุตรยาโคบเป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตของเผ่าที่จะสืบเชื้อสายจากพวกเขา (49:1-2) คำอวยพรนี้แบ่งบุตรออกเป็นสามกลุ่ม

กลุ่มแรกคือ บุตรหกคนของเลอาห์ (ดูข้อ 3-15)
กลุ่มที่สองคือ บุตรสี่คนของสาวใช้ (ดูข้อ 16-21)
กลุ่มสุดท้ายคือ บุตรของราเชล (ดูข้อ 22-27)