วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 2 น้ำ อยู่ ไหน

บ้านบางปลาม้า 2 น้ำ อยู่ ไหน
ภาพที่ 1
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บทกวี น้ำ อยู่ ไหน
หน้าบ้าน บ้านบางปลาม้า วันที่ 6 ตุลาคม 2555 บ่ายสี่โมงเย็น
น้ำท่วมน้องกลางท้องน้ำงดงามเหลือ
น้องโบกเรือ พี่พายรับ กลับถิ่นแถว
"โดยพระหัตถ์ ตรัส สิ่ง นี้ ว่าดีแล้ว"
น้องชอบแจว พี่ชอบจ้ำ จุ๊...จุ๊...จุ๊

ถึง ถิ่น ที่ ..ทัน พอ ดี ..มี น้ำ ลด
ช่วงน้ำมา ปลากินมด อุ้...อุ้...อุ้
ช่วงน้ำลด มดกินปลา อุ๊...อุ๊...อุ๊
ปลากินจุ มดกินจิบ จิ๊บ..จิ๊บ..จิ๊บ

น้ำอยู่ไหน ใยตอนนี้ ไม่ มี น้ำ
น้ำอยู่ไหน ใยเธอทำ น้ำตาปริบ
น้ำอยู่ไหน ใยน้ำไป จนไกลลิบ
ไม่ ทัน จิบ ไม่ ทัน จ้ำ น้ำ ไม่ มี


ภาพที่ 2
 บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บทกวี น้ำ อยู่ ไหน
บริเวณบ้า่น บ้านบางปลาม้า วันที่ 6 ตุลาคม 2555 บ่ายสี่โมงเย็น
นายกเงา นายกปู น้ำ อยู่ ไหน
นายกเติ้ง รู้ใช่ใหม น้ำ อยู่ นี่
นายกเติ้ง รู้ใช่ไหม น้ำ ปี นี้
น้องน้ำหนี น้องน้ำหนู อยู่ไหนน้ำ

น้ำทิ้งน้อง คลองน้ำครำ ยามน้ำลด
น้ำแห้งหมด อดชวนน้อง ลองพายจ้ำ
เหลือน้ำเขิน เหลือน้ำขวย ด้วยน้ำคำ
ทุกเย็นย่ำ ทุกค่ำคืน ไม่คลาดแคล้ว

น้ำทิ้งน้อง ทุยทิ้งนา ปลาทิ้งหนอง
น้ำขาดคลอง น้องขาดใคร ใจแน่แน่ว
"โดยพระหัตถ์ ตรัส สิ่ง นี้ ว่าดีแล้ว"
เพื่อหนุนแนว เพ่งพินิจ คริสตธรรม

wannaprasart blog
6 ตุลาคม 2555


"โดยพระหัตถ์ ตรัสสิ่งนี้ ว่า ดี แล้ว"

ปฐมกาล 1

28 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จง ครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน"

29 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมัน แก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า

30 ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน นกทั้งปวงในอากาศ และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลม ปราณนั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร" ก็เป็นดังนั้น

31 พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก