วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 2

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง กลอน บทกวี
ภาพวาดประดับที่พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง
บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 2
6
"ถึงแล้วเหรอ เจอสายสาม สาม ห้า หนึ่ง
ขับมาถึง ดูซ้าย ขวา อย่าทำเล่น
ขับมาถึง ดูขวา ซ้าย ใจเย็น เย็น
หากไปขวา เก้าห้องเห็น เด่นแต่ไกล"
7
"ศูนย์ปฏิบัติการการจราจรบางปลาม้า"
ตั้งอยู่ช่วง แยกซ้ายขวา มองหาได้
จากสายสาม สาม ห้า หนึ่ง บึ่งขวาไป
ผ่านเรือนไทย สวนไร่นา หลังคาวัด
8
วัดขุนไกร ไปเก้าห้อง มองทางขวา
เลี้ยวเข้ามา อย่าจ๊าวเจี๊ยว เดี๋ยวหมากัด
เดินตรงมา ถึงท่าน้ำ ตรงตามนัด
เยื้องฝั่งโน้น ยังมีวัด ...มณีวรรณ
9
จากขุนไกร ไปเก้าห้อง มองทางซ้า่ย
หายใจทุกข์ สุขใจคล้าย ไปสวรรค์
ไปเก้าห้อง มองทางซ้าย ไปด้วยกัน
สุข ใจ พลัน ถึง วัด ทุ่ง อุ ทุม พร

10
ภาพที่ 2
บ้านบางปลาม้า หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง กลอน บทกวี
ภาพสีน้ำมันของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี
วัดบ้านด่าน อยู่ข้างหน้า มา กกม่วง
แต่ละช่วง ล่วงมาไกล ใจทอดถอน
จำจาก ลา จาก อา ลัย ใจ อา วรณ์
จำ จาก จร ใจ จด จ่อ ...หอ ดู โจร
11
ถึงเก้าห้อง มองอีกที มีไหมวัด
มองเห็นชัด วัดบ้านหมี่ อยู่ที่โน่น
วัดลานคา อยู่อีกข้าง ฝั่งขะโน้น
บุญเต็มโถน ทานเต็มถัง สั่งสมธรรม
12
หอดูโจร โหนตาดู หูตาจ้อง
ปืนยิงส่ิอง เหล่าโจรร้าย โจรพายจ้ำ
โจรเสือฝ้าย โจรเสือใบ โจรเสือดำ
ยิงหัวคว่ำ อย่าทำกล้า มาไม่กลัว
13
ถึงเก้าห้อง ลองเริ่มจาก ตลาดล่าง
ตลาดกลาง ตลาดบน วนจนทั่ว
คนไทยทำ คนไทยเที่ยว คนไทยทัวร์
เงินไม่รั่ว คนไม่ไหล ไทยไม่ล้ม

wannaprasart blog
14 ตุลาคม 2555