วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 1

ภาพที่ 1
(๑๑๑) ๏ คุ้งขวาง บางบ้านชื่อ ชี้หล ทางทิศ ทุกตำบล บอกแจ้ง อยู่กลาง หว่างมณฑล ทางร่วม รวมแฮ คนเปลี่ยน เพี้ยนชื่อแย้ง ย่านนี้ ยีหนฯ สุนทรภู่... (ปกหลังภาพ นิราศสุพรรณ โดย เหม เวชกร)
วิทยาสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503
                     (ปกหลังภาพ นิราศสุพรรณ โดย เหม เวชกร)
(๑๑๑)
๏ คุ้งขวาง บางบ้านชื่อ       ชี้หล
ทางทิศ ทุกตำบลบอกแจ้ง
อยู่กลาง หว่างมณฑลทางร่วม รวมแฮ
คนเปลี่ยน เพี้ยนชื่อแย้งย่านนี้ ยีหนฯ
สุนทรภู่
๏ ยีหน ยลเยื้องย่างทางหลวง
สามสี่ศูนย์ ดังสวงสู่หล้า
คอ-นก-รีต กรีดลวงหลอกล่อ หรือเฮย
บางยี่หน ยลหน้าขนาบข้าง ทางถนนฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๒)
๏ บางปลาม้า ป่าอ้อกอรกำ
ไม้ไผ่ ใหญ่สลวยลำสล่างเฟื้อย
ชาวบ้าน ย่านนั้นทำที่ไร่ ไว้แฮ
ปลูกผัก ฟักแฟงเลื้อยลูกห้อย ย้อยไสวฯ
สุนทรภู่

๏ในริมคลอง เขื่อนกั้นกันแนว
ริมตลิ่ง ตลอดแถวถิ่นค้า
เรือพายแล่น เรือแจวทวนท่อง นทีเฮย
เลือนราง บางปลาม้าป่าอ้อ กอรกำฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๓)
๏ ถึงคุ้งโพ กระก้มกราบกราน
โพอยู่ บูรานนานเนิ่นแล้ว
ชื่นชุ่ม พุ่มพิศดารเดชะ พระเอย
ขออย่าให้ ไภยแผ้วผ่องพ้น กลโกงฯ
สุนทรภู่
๏ โยงหก จกแปดเก้าเอาเคล็ด
ยังจั่ว สอง สาม เจ็ดสี่ ห้่า
สิบแจ็คแหม่ม คิงเอดสะแด่ว เด็ดเอย
รัมมี่ น็อคสีจ้าไพ่หน้า โพธิ์ดำฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๔)
๏ โคกคราม นามที่บ้านหิว่านคราม
เขียวชุ่ม ฉอุ่มงามกิ่งก้าน
เหมือนสี ที่นุชทรามสวาดิฮุ่ม พุ่มเอย
เห็นแต่คราม นามบ้านไสบเจ้า เศร้าสูนฯ
สุนทรภู่
๏ โคกพูน นูนแนบเนื้อ       สไบบาง
เนียนนุ่ม หัวปทุมนางเอ่อเฮ้อ!
ดำดกดื่น คลืนครางขนหว่าง นางเฮย
กวีภู่ พ่อสุนทรเพ้อเหม่อน้อง สไบนางฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๕)
๏ สวนหงส์ วงวัดพร้อมพระเณร
รื่นรอบ ขอบบริเวณหว่างบ้าน
เคกเยา เล่ากนเกนก้องที่ กฎีแฮ
ใช่ที่ มีสวนสอ้านชื่ออ้าง ปางหลังฯ
สุนทรภู่
๏ ความหลัง ยังแต่งแต้มเต็มตา
เรียนล่ำ ฝึกตำราใฝ่รู้
ประถมท่อง กอ กาเขียนอ่าน
จบสี่ มีใจสู้สู่ชั้น ปอปลายฯ
สุนทรเทพ
wannaprasart blog
30 ตุลาคม 2555
update 30-10-2555 19:00
ภาพที่ 2
by wannaprasart blog best photo (Remove) Selected for Google Earth [?] - ID: 80198228 Delete This photo is nominated to the next contest in category "Happyness"
by wannaprasart blog                                                                                                                                                   best photo
Selected forGoogle Earth [?] - ID : 80198228
This photo is nominated to the next contest in category "Happyness"