วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๓ ชมเมือง

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
--------------------
ภาพที่ 1
Thai Crown Prince Maha Vajiralongkorn sits on the Royal Barge during the Royal Barge Procession on the Chao Phraya River in Bangkok November 9, 2012.
matichon
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:39:28 น.


๏ เจ้าพระยาสง่าเพี้ยง ธารสวรรค์
กรุงเทพเทพนครทัน ถิ่นฟ้า
ใจไทยย่อมหฤหรรษ์ หอมทิพย์ ธรรมแฮ
ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม
(๑)
๏ เจ้าเอย เจ้าพระยา ถั่งธารามานานไกล
เอิบอาบกำซาบใจ หล่อเลี้ยงไทยเลื่องลือนาม
(๒)
๏ เป็นถิ่นแห่งศีลธรรม รุ่งเรืองล้ำร่มอาราม
โลกร้อนไฟลุกลาม แดนสยามยังร่มเย็น
(๓)
๏ ดินแดนแห่งกาสาว์ คือสมญาโลกย่อมเห็น
ศีลธรรมที่บำเพ็ญ ช่วยดับเข็ญได้ทุกครา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๒ ชมเรือขบวน

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

--------------------
" เรือเอย …….. ชะ เรือพระที่นั่ง………ชะ งามสะพรั่งกลางสายธาร………… ฮ้าไฮ้ ลอยลำล้ำแลลาน ปานเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ามา เฮ้ ..เฮ…เฮ้ เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ…เฮ..เฮ..เฮ..เฮ้..เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ้ สุวรรณหงส์ …….. ชะ ลงลอยล่อง ………. ชะ เพียงหงส์ทองล่องลอยนภา ………… ฮ้า ไฮ้ พู่ห้อยร้อยรสนา งามหยาดฟ้ามาแดนชล เฮ้ ..เฮ…เฮ้ เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ…เฮ..เฮ..เฮ..เฮ้..เฮ..เฮ..เห่..เฮ..เฮ้ "

เสียงเห่ ของนาวาโท ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ในกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ภาพที่ 1
The Grand Palace makes a good background in Wat Arun, Khlong San, Bangkok, TH
By Paul_the_Seeker
The Grand Palace makes a good background.
This photo was taken on November 6, 2012
in Wat Arun, Khlong San, Bangkok, TH
๏ หงส์ทองลอยล่องฟ้า มาดิน
นาคราชสาดสายสินธุ์ สนุกล้ำ
สุบรรณแบกวิษณุบิน โบยโบก
เพลงเห่เสน่ห์เสนาะน้ำ สนั่นฟ้าดินไหว
(๑)
๏ เรือเอยเรือพระที่นั่ง งามสะพรั่งกลางสายธาร
ลอยลำล้ำแลลาน ปานเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ามา
(๒)
๏ สุพรรณหงส์ลงลอยล่อง เพียงหงส์ทองล่องลอยนภา
พู่ห้อยร้อยรจนา งามหยาดฟ้ามาแดนชล
(๓)
๏ อนันตนาคราช เจ็ดเศียรสาดสายสินธุ์ถกล
เล่นน้ำฉ่ำชื่นชล ยลหงอนปากอย่างนาคเป็น
(๔)
๏ อเนกชาติภุชงค์ อวดลำระหงให้โลกเห็น
แนบน้ำฉ่ำชื่นเย็น ปานนาคเป็นเล่นวารี
(๕)
๏ นารายณ์ทรงสุบรรณ ผาดผายผันผ่องโสภี
ดั่งครุฑยุดนาคี แบกจักรีโบกบินบน
(๖)
๏ กระบี่ศรีสง่า ทรงเงามท่วงท่าร่าเริงชล
เรือครุฑรุดเร็วยล กลครุฑคล้อยลอยเมฆินทร์

http://goo.gl/0ng9tJ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
--------------------
ภาพที่ 1
Photo By SUKREE SUKPLANG/REUTERS

๏ ถวายภิวาทไตรรัตน์ถ้วน ไตรทวาร
ไตรภพโพ้นจักรพาล ผ่องแผ้ว
ไตรทิพย์เทพทุกสถาน เชิญถั่ง พรเทอญ
ถวายพระเกียรติถกลแก้ว ก่องฟ้านิรันดร์สมัย
(๑)
๏ เห่เอย เห่เรือทิพย์ล่องลอยลิบเลิศล้ำสวรรค์
ร้อยคำล้ำค่าครันแด่จอมธรรม์ผู้จอมไทย
(๒)
๏ พระเอยพระผ่านเผ้า พระอยู่เกล้ามายาวไกล
พระแผ่พระบารมีไป เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ
(๓)
๏ พระชนม์พิพัฒน์ชัย แปดสิบห้าสมัยมงคลกาล
หัวใจไทยชื่นบาน ดั่งทิพย์ธารหล่อเลี้ยงไทย
(๔)
๏ ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย
ร่มธรรมน้ำพระทัยปัดป้องภัยในธรณี
(๕)
สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
(๖)
๏ สองนัยน์สายพระเนตรทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
สองพระกรรณสดับกลเพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
(๗)
๏ สองบ่าที่ทรงแบกแต่วันแรกครองพารา
แปดสิบห้าพระชันษาทั้งสองบ่ามิเคยเบา
(๘)
๏ เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก หนุนเนื่องหนักเนิ่นนานเนา
ภัยพาลผ่านผ่อนเพลา ก้มเกศเกล้ากราบใกล้ไกล
(๙)
๏ ราษฎร์รักฤๅโรยร้างรักกระจ่างอยู่กลางใจ
ครองธรรมจึงครองไทย จึงครองใจนานจำเนียร
(๑๐)
๏ ร้อยทุกข์ที่รุมโถม ไม่อาจโหมให้หันเหียน
ร้อยวันที่ผันเวียน ไม่อาจเปลี่ยนให้รักแปลง
(๑๑)
๏ แปดสิบห้าพระชันษา พระอังสาอาจล้าแรง
พระวรกายที่เคยแกร่ง อาจผุกร่อนไปตามกาล
(๑๒)
๏ น้ำพระทัยยังเป็นทิพย์ เลิศล้ำลิบรสหอมหวาน
ไหลหลั่งดั่งสายธาร ทั่วทวยไทยได้อาบกิน
(๑๓)
๏ บุญใดที่ไทยสร้าง ไม่โรยร้างยังหลั่งริน
ภักดีภูบดินทร์ ไม่สุดสิ้นจากสายทรวง
(๑๔)
๏ บุญสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์อันใหญ่หลวง
บุญแก้วทั้งสามดวง เทพทั้งปวงผู้เปี่ยมบุญ
(๑๕)
๏ รวมมั่นเป็นขวัญมิ่ง ประสิทธิ์สิ่งประเสริฐสุนทร์
อำนวยค่าอำนรรฆคุณ อดุลเดชพิเศษดล
(๑๖)
๏ ถวายแรงถวายรัก ถวายมรรคถวายผล
ถวายชื่นยืนพระชนม์ ถวายผองพระพรชัย
(๑๗)
๏ คุณธรรมที่ทรงธาร เป็นปราการอันเกรียงไกร
กั้นมารและพาลไกล อย่าอาจกล้ำมาใกล้กราย
(๑๘)
๏ พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม จงเย็นฉ่ำและเฉิดฉาย
เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล
(๑๙)
๏ สรรพสิ่งที่ทรงหวัง สำเร็จดังพระทัยดาล
แม้ทรงมุ่งพระโพธิญาณ สัมฤทธิ์ได้ดังพระทัยเทอญ.
----------------
           นาวาเอก ทองย้อยแสงสินชัย  แต่ง
           นาวาโท ณัฐวัฏอร่ามเกลื้อ ขับลำนำ
wannaprasart blog
09 พฤศจิกายน 2555

video 1
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 0
video 2
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 1

ภาพที่ 2
Chaiwat Subprasom, Reuters, Nov. 9, 2012
ภาพที่ 3
Photo by Nanthasit Nitmetha, NationPhoto
ภาพที่ 4
กองบรรณาธิการข่าวสังคม สำนักข่าวไทย
ภาพที่ 5
ภาพจากPom Nukull ซ้อมใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2555
Website RankingWebsite Ranking

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับ "สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕"

ภาพที่ 1
เมื่อปี ๒๕๐๕ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนทหารหรือตำารวจออกจากปราสาทพระวิหารหรือ ในบริเวณใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนคืนวัตถุโบราณ ที่ไทยอาจโยกย้ายออกจากปราสาทฯ

เกือบครึ่งศตวรรษต่อมา กัมพูชาได้ยื่นคำขอต่อศาลฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาคดีปราสาท พระวิหาร ที่ศาลฯ ได้ตัดสินไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ และในขณะเดียวกัน ได้ขอให้ศาลโลกกำหนดมาตรการชั่วคราว (Provisional Measures) โดยขอให้ศาลฯ สั่งให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาท พระวิหารระหว่างที่รอศาลฯ ตัดสินคดีตีความ

ความคืบหน้าของคดีฯ สรุปได้ดังนี้

๑. คำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอด้วย วาจาเกี่ยวกับคำขอมาตรการชั่วคราวต่อศาลฯ และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลฯ ได้มีคำาสั่งมาตรการชั่วคราว ดังนี้

๑. ให้ทั้งสองฝ่าย ถอนบุคลากรทางทหาร ซึ่งอยู่ในเขตปลอดทหาร ชั่วคราว (Provisional Demilitarized Zone - PDZ) ที่ศาลฯ กำหนดโดยทันที
๒. ไม่ให้ไทยขัดขวางการเข้าออกปราสาทพระวิหารโดยอิสระของ กัมพูชา
๓. ให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการตามความร่วมมือที่ได้ตกลงกัน ในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ที่ตั้งขึ้น โดยอาเซียนเข้าไปยังเขตปลอดทหารชั่วคราวฯ
๔. ให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้ข้อพิพาทในศาลฯ ทวีความร้ายแรงหรือแก้ไขยากขึ้น

พร้อมกันนี้ศาลฯได้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายรายงานศาลฯ เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวข้างต้นด้วย

แผ่นพับ, เขาพระวิหาร,

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

๑๐๑
๏ ถึงบาง นางแม่หม้ายไร้ผัว
เปลี่ยวเปล่า เศร้าหมองมัวหม่นไหม้
คราวใคร ใคร่ฝากตัวต่อม่าย หมายเอย
พร้อมจิต คิดจะได้ดับหม้าย กลายมี ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๒
๏ ตวันออ จรเข้ฟู่คู่เคียง
ยาวใหญ่ ไล่เรือเรียงเราะท้าย
เด็กตวาด ผาดแผดเสียงแซ่สุ่ม ขยุมเอย
มันบ่หยุด ผุดหว้ายวู่คว้าง ขวางเรือ ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ

http://goo.gl/hmfSBx
บ้านบางปลาม้า, นิราศสุพรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ 
นิราศพระบาท
๏ ถึงน้ำวน ชลสาย ที่ท้ายย่าน
เขาเรียกบ้าน วัดโบสถ์ ตลาดแก้ว
จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ (ราว พ.ศ. ๒๓๕๐)

นิราศภูเขาทอง
ตลาดแก้ว แล้วไม่เห็น ตลาดตั้ง
สองฟากฝั่ง ก็แต่ล้วน สวนพฤกษา
โอ้รินริน กลิ่นดอกไม้ ใกล้คงคง
เหมือนกลิ่นผ้า แพรดำ ร่ำมะเกลือ
สุนทรภู่ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑)

นิราศวัดเจ้าฟ้า ๏ ตลาดแก้ว แล้วแต่ล้วน สวนสล้าง
เป็นชื่ออ้าง ออกนาม ตามวิสัย
แม้นขายแก้ว แววฟ้า ที่อาลัย
จะซื้อใส่ บนสำลี ประชีรอง
สุนทรภู่ (ราวรัชกาลที่ ๓ ๒๓๖๗-๒๓๙๔ )