วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร Yingluck Shinawatra

"การเลือกตั้งจะเป็นแสงสว่าง ที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทย ตามครรลองประชาธิปไตย"

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
30 มกราคม 2557
ทุกคนมีศรีศักดิ์ รักศักดิ์ศรี
ความเคารพสิทธิ์เสรีทุกถ้วนถ้อย
เสมอกันสมานฉันสมานรอย
อย่างน้อยๆ มองเห็น ความเป็นมนุษย์

http://goo.gl/LHBz2Z
ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, Yingluck Shinawatra,

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

นายก เชิญชวนเลือกตั้ง

Yingluck Shinawatra
นายก เชิญชวนเลือกตั้ง
อยากจะถือโอกาสนี้ชี้ชวนสื่อ
โอกาสคือสื่อมวลชนทุกภาคส่วน
เปิดพื้นที่รณรงค์ตามสมควร
ร่วมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ 2 กุมภา

ลิงค์ย่อ :
http://goo.gl/ZWIhpb

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ถ้าเพียงแค่ประเทศไทย Thailand...if only...

ถ้าเพียงแค่ประเทศไทย Thailand...if only...
Thailand...if only...WE THAILAND
เทียนงามแสงแดงงามแสนแดนสยาม
ประชาธิปไตยไทย ในนิยาม
เป็นไปตาม เจตจำนง เจตนา

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

บทกวี หน้า ส้น ตีน Na Son Tin

บทกวี หน้า ส้น ตีน Na Son Tin
บทกวี หน้า ส้น ตีน Na Son Tin

ไปทำหอก ทำเหวห่า มาทำเหี้ย
ไปทำเตี่ย เลียโคตรพ่อ รอโคตรแม่
กอกอตวย ควยสมชัย มึงไม่แฟร์
มายืนแถ ถ่ายรูปท้า หน้าส้นตีน

http://goo.gl/Kkl4LC
Khonsamun, Na Son Tin, samunchon, กกต., ศรีสุทธิยากร, สมชัย, สามัญชน, หน้า ส้น ตีน,

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

เพื่อไทย Pheu Thai #15 Yingluck Number One
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เทือกขัดคอ ขอโอกาส
เพื่อไทย ทำเพื่อชาติ
เทือกเอาถาด มาทำหม้อ

เดินหน้า ไม่เดียวดาย
นโยบาย มาสานต่อ
เก็บหม้อไห เทือกใส่ล้อ
ขึ้นรถหวอ.. ห้อ..ตะบึง


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ขอโอกาส
พรรคเพื่อไทย
เดินหน้าทำงาน
สานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จ

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
fah din sin pon

lueak tung yung sueak ja thueak tung
yoo wang yung sueak ja lueak kang
fah din sin pon mod hon tang
jai klang wang nai jai klang mob

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 4 January 2014
http://goo.gl/bH4bjm

Asia, AsiaWatch, Before After, People, Shinawatra, THAILAND, Wall Street, Watch, Yingluck, ชินวัตร, ฟ้า ดิน สิ้น พ้น, ยิ่งลักษณ์,

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร People to Watch in Asia in 2014

THAILAND: Yingluck Shinawatra
THAILAND: Yingluck Shinawatra

ฟ้าดิน สิ้นพ้น


เลือกตั้ง ยังเสือก จะเทือกตั้ง
อยู่วัง ยังเสือก จะเลือกข้าง
ฟ้าดิน สิ้นพ้น หมดหนทาง
ใจกลาง วังใน ใจกลางม็อบ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 4 มกราคม '57
http://goo.gl/nlIm3E

Asia, People, Wall Street Journal, Watch, ชินวัตร, ยิ่งลักษณ์,

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

หนาวมะพร้าว

บทกลอน Samunchon Khonsamun สามัญชน
หนาวมะพร้าว

เพราะลมหนาว มะพร้าวผม ลมพัดลู่
สองใบคู่ สู้ลมหนาว คราวครั้งใหม่
นอนขดขา มะพร้าวเคียง เพียงสองใบ
ขอเพียงใคร ห่มมะพร้าว ลมหนาวมา

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 30 ธันวาคม '56

เพลงพรรคพลังสหกรณ์ COOPERATIVE POWER PARTY
เพลงพรรคพลังสหกรณ์

เพลงพรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
[pak pa lung sa ha korn]

สหกรณ์รวมพลังสร้างชาติ
นี่คือโอกาสของชาวสหกรณ์
นโยบายชี้ชัดที่แน่นอน
รวมพลังสหกรณ์ทั่วไทย

ยึดมั่นความรักคนในชาติ
ความสามารถกระบวนการของสหกรณ์
ตั้งเป็นพรรคมีรูปลักษณ์ที่แน่นอน
พรรคพลังสหกรณ์ก้าวไกล

ร่วมใจร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง
จุดพลังสร้างความหวังให้คนไทย
สานรอยร้าวสรรความรักผูกจิตใจ
มุ่งเน้นให้ชาวไทยพัฒนา

นโยบายสหกรณ์เป็นที่หนึ่ง
เป็นที่พึ่งของมวลชาวประชา
ช่วยประสานรอยร้าวพัฒนา
อุดมการณ์สร้างศรัทธามั่นใจ

[ดนตรี]

นโยบายการเมืองเป็นจุดหลัก
เป็นที่พึ่งพักรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
รักษาชาติศาสนาองค์ราชัน
ศรัทธามั่นด้วยประชาธิปไตย

นโบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจที่พอเพียง
ช่วยส่งเสริมสินค้าไทยส่งรายเรียง
แก้ปัญหาคู่เคียงประชาชน

นโยบายสังคมให้เป็นหนึ่ง
เป็นที่พึ่งของชุมชนมีความเข้มแข็ง
รู้คุณค่ารู้เวลาศรัทธาแรง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งคุณธรรม

นโยบายมุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเราจะช่วยกันปลูกฝัง
เยาวชนเติบโตมีพลัง
การเรียนรู้ที่ยังต้องก้าวไป

นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์
นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์
นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์

พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
เพลงพรรคพลังสหกรณ์ COOPERATIVE POWER PARTY