วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

เพื่อไทย Pheu Thai #15 Yingluck Number One
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เทือกขัดคอ ขอโอกาส
เพื่อไทย ทำเพื่อชาติ
เทือกเอาถาด มาทำหม้อ

เดินหน้า ไม่เดียวดาย
นโยบาย มาสานต่อ
เก็บหม้อไห เทือกใส่ล้อ
ขึ้นรถหวอ.. ห้อ..ตะบึง


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ขอโอกาส
พรรคเพื่อไทย
เดินหน้าทำงาน
สานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จ


เพื่อไทย Pheu Thai #15 Yingluck Number One

เพื่อไทย Pheu Thai #15


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ชัดเจนในเจตนา
ยึดมั่นในกติกา
รักษาประชาธิปไตย

ข้างน้อยต้องนอบนบ
เคารพการตัดสินใจ
ข้างมากต้องลากไป
เทือกทำไพร่ให้เป็นทาส

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เทือกขัดคอ ขอโอกาส
เพื่อไทย ทำเพื่อชาติ
เทือกเอาถาด มาทำหม้อ

เดินหน้า ไม่เดียวดาย
นโยบาย มาสานต่อ
เก็บหม้อไห เทือกใส่ล้อ
ขึ้นรถหวอ.. ห้อ..ตะบึง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
วิ่ง สู้ ฟัด หมัดบู้ตึ้ง
โอนอ่อนผ่อนเส้นตึง
เทือกตะลึง ตะลีตะลาน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
หมัดยิ่งลักษณ์ สมัครสมาน
หมัดเทือก มิอาจทาน
ลมปราณลักษณ์ พรรคเพื่อไทย

ร่วมมือทุกภาคส่วน
เชิญชวนเจ้า และบ่าวไพร่

"ปฏิรูปประเทศไทย
มุ่งขจัดภัยคอร์รัปชั่น" คริ คริ ...

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 13 มกราคม 2557

เพื่อไทย Pheu Thai #15 Yingluck Number One
แคมเปญแรก เพื่อไทย "ยึดมั่นในกติกา รักษาประชาธิปไตย เคารพการตัดสินใจของประชาชน"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ยึดมั่นในกติกา
รักษา
ประชาธิปไตย

เคารพการตัดสินใจ
ของประชาชน

พรรคเพื่อไทย เบอร์ 15
แคมเปญแรก เพื่อไทย
"ยึดมั่นในกติกา รักษาประชาธิปไตย เคารพการตัดสินใจของประชาชน"

ดร.ดำเนิน ยาท้วม
http://goo.gl/i2Stf2

เพื่อไทย Pheu Thai #15 Yingluck Number One
แคมเปญ 2 "ขอโอกาสพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงาน สานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จ"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ขอโอกาส
พรรคเพื่อไทย
เดินหน้าทำงาน
สานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จ

พรรคเพื่อไทย เบอร์ 15
แคมเปญ 3
"พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วน ปฏิรูปประเทศไทย มุ่งขจัดภัยคอร์รัปชั่น"

ดร.ดำเนิน ยาท้วม

http://goo.gl/2M4z3N

แคมเปญ 3 "พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วน ปฏิรูปประเทศไทย มุ่งขจัดภัยคอร์รัปชั่น"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พร้อมร่วมมือ
ทุกภาคส่วน

ปฏิรูปประเทศไทย
มุ่งขจัดภัยคอรัปชั่น
พรรคเพื่อไทย เบอร์ 15
แคมเปญ 3
"พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วน ปฏิรูปประเทศไทย มุ่งขจัดภัยคอร์รัปชั่น"

ดร.ดำเนิน ยาท้วม
http://goo.gl/2M4z3N