วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

Yingluck Shinawatra

นายกฯยิ่งลักษณ์ ประชุมวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของ
กระทรวงคมนาคม
กระดูกสันหลังตั้งตรงอย่างองอาจ
กระดูกสันหลังของชาติผู้คอนกล้า
เศรษฐกิจสังคมไทยเนิ่นนานมา
คือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากิน

http://goo.gl/GxItJS
Khonsamun, samunchon, Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, บทร้อยกรอง, ยิ่งลักษณ์, สามัญชน,

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

1
กระดูกสันหลังตั้งตรงอย่างองอาจ
กระดูกสันหลังของชาติผู้คอนกล้า
เศรษฐกิจสังคมไทยเนิ่นนานมา
คือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากิน 
2
ถูกเขารัดขัดเราคอยเอาเปรียบ
ไม่เทียมเทียบผลตอบแทนทั่วแดนถิ่น
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมเพียงคำยิน
เพียงลมลิ้นโดยตลอดการดูแล
3
รัฐบาลชุดนี้ซึ่ง จึงเห็นว่า
ถึงเวลาชาวนาแล้วเป็นแท้แน่
ผลผลิตได้ราคาเป็นแน่แท้
เต็มกำมือถือกำแผ่อย่างแบเบอร์
4
ผลกำไรในกำมือถือกำสวย
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสม่ำเสมอ
ไม่ผูกโยงโรงสีไฟไม่ปรนเปรอ
ไม่บำเรอพ่อค้าข้าวและคนกลาง
5
โครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวขาน
นโยบายรัฐบาลลองดูบ้าง
ยกระดับรายได้เป็นแนวทาง
สู่การสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน
6
ความเป็นอยู่ดูดีขึ้นยืนมั่นคง
กระดูกสันหลังตั้งตรงไม่คอยขืน
เศรษกิจรากหญ้ากระตุ้นฟื้น
สังคมไทยไหลลื่นลดเหลื่อมล้ำ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 7 กุมภาพันธ์ '57
http://goo.gl/GxItJS

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
https://goo.gl/gI6FIy

Khonsamun, samunchon, Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, บทร้อยกรอง, ยิ่งลักษณ์, สามัญชน,


จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1.3รัฐบาลชุดนี้ซึ่ง จึงเห็นว่า ถึงเวลาชาวนาแล้วเป็นแท้แน่ ผลผลิตได้ราคาเป็นแน่แท้ เต็ม...
Posted by Samunchon Chonsamun on 10 กันยายน 2015

Yingluck Shinawatra
ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านาน
Yingluck Shinawatra
Yingluck Shinawatra
ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านาน เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ชาวนากลับเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมมาโดยตลอด รัฐบาลชุดนี้จึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ชาวนาจะต้องได้รับความเป็นธรรม ผลผลิตต้องได้ราคา ผลกำไรต้องตกอยู่ในมืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ใช่ตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจึงเป็นนโยบายเพื่อยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงมั่งคั่งที่ยั่งยืน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย