วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3
ชาวนาได้เงินครบแน่ ! นายกฯ โพสต์มั่นใจชาวนาได้เงินครบแน่ ยืนยันไม่เคยท้อ ขณะนี้เร่งดำเนินการเต็มที่ ขอทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเอง - Voice TV
ชาวนานั้นดิฉันมั่นใจว่า
จำนำข้าวชาวนาเช่นดังก่อน
จะได้รับเงินจำนำอย่างแน่นอน
ตามขั้นตอนต้นกลางท้ายและปลายน้ำ

http://goo.gl/Y7EgJe
Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, ยิ่งลักษณ์,


จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3

1
ชาวนานั้นดิฉันมั่นใจว่า
จำนำข้าวชาวนาเช่นดังก่อน
จะได้รับเงินจำนำอย่างแน่นอน
ตามขั้นตอนต้นกลางท้ายและปลายน้ำ
2
ถึงแม้จะมีขั้นตอนปฏิบัติ
อนุมัติตามขั้นตอนสูงกลางต่ำ
ข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องที่ต้องทำ
กกต.ก็ตอกย้ำ ทำล่าช้า
3
ดิฉัน..ยืนยันว่าไม่ย่อท้อ
ไม่เคยที่จะรีรอมัวคอยท่า
ไม่เคยจะไม่ใส่ใจไม่นำพา
ความเดือดร้อนชาวนาประชาชน
4
ขณะนี้ดำเนินการงานเร่งรัด
หากติดขัดกังวลใจในเบื้องต้น
ขอทุกฝ่ายมาพูดคุยภาษาคน
หน้าที่ตนต้องตนเตือนเหมือนเช่นเดิม
5
แก้ปัญหาใช้ชาวนาเพื่อนพี่น้อง
ต่างเรียกร้องกันไปมาปัญหาเพิ่ม
โต้กันไปโต้กันมาปัญหาเติม
จากแรกเริ่มไปคนละทางสองทาง
6
ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่า
ผลกระทบตามมาต้องมีบ้าง
ผลกระทบสุดท้ายเส้นบางบาง
คือเลือกข้างจ้างโหนเจ้าโหนชาวนา

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 13 กุมภาพันธ์ '57
http://goo.gl/Y7EgJe

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
https://goo.gl/NmnkD2

Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, ยิ่งลักษณ์,


จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3.1ชาวนานั้นดิฉันมั่นใจว่าจำนำข้าวชาวนาเช่นดังก่อนจะได้รับเงินจำนำอย่างแน่นอนตามขั้นตอ...
Posted by Samunchon Chonsamun on 10 กันยายน 2015

Yingluck Shinawatra
ถูกใจแล้ว · 11 กุมภาพันธ์

ดิฉันมั่นใจว่าชาวนาจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินให้กับชาวนา รัฐบาลมีความห่วงใยและมีความเป็นทุกข์ทุกครั้งที่เห็นประชาชนเดือดร้อน จึงขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มความสามารถในการที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาทุกคน ขอให้ทุกคนสบายใจ ถึงแม้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องมีการขออนุมัติมากขึ้น เพราะมีข้อกฎหมายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลังยุบสภา จึงอาจทำให้การทำงานของแต่ละกระทรวงล่าช้า ดิฉันยืนยันว่าไม่เคยย่อท้อและไม่เคยที่จะไม่ใส่ใจกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยขณะนี้ได้เร่งรัดในการดำเนินการแล้ว ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ตนเองเหมือนเดิม หากมีความกังวลอะไรให้มาพูดคุยกัน เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนา เพราะยิ่งต่างคนต่างพูดกันไปคนละทางสองทาง ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลและผลกระทบสุดท้ายก็ตกอยู่กับชาวนา

Yingluck Shinawatra
ดิฉันมั่นใจว่าชาวนาจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินให้กับชาวนา
Yingluck Shinawatra
Yingluck Shinawatra
นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
Yingluck Shinawatra