วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ส้นตีน

ส้นตีน - Samunchon Khonsamun สามัญชน 20 กุมภาพันธ์ 57
ส้นตีน

แก๊สน้ำตา ขาขาดไปไม่จำจด
ระเบิดรถ ลำไส้ไหล ตายคาที่
ผ่านเหตุการณ์ผ่านเวลากว่า 5ปี
มึงแบ่งสีมัวซึ้งซาบกราบส้นตีน

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/XdjOk3

ส้นตีน


น้องวสันต์ ภู่ทอง สมองแบะ
ยืนร่วงแผะหัวล้มฟาดคาดไม่ถึง
ผืนไตรรงค์เสาธงชาติฟาดล้มตึง
เป็นหนึ่งใน ยีบสี่ศพ ณ วันนั้น

7 ตุลา มาปิดล้อม สภารัฐ
เกิดอุบัติ ขาขัดล้มเสียงดังลั่น
นี่ขาคนโน่นนิ้วใครใยโทษกัน
15 คน ผู้ปลุกปั่น เป็นคดี

แก๊สน้ำตา ขาขาดไปไม่จำจด
ระเบิดรถ ลำไส้ไหล ตายคาที่
ผ่านเหตุการณ์ผ่านเวลากว่า 5ปี
มึงแบ่งสีมัวซึ้งซาบกราบส้นตีน

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 20 กุมภาพันธ์ 57
http://goo.gl/XdjOk3

Website RankingWebsite Ranking