วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

สหายเข้ม เหวง โตจิราการ

เสื้อแดง
สหายเข้ม เหวง โตจิราการ

เหวง โตจิราการ
ทิ้งชุดพระราชทานขาว
ดวงใจให้ปวดร้าว
ก้าวพ้น..สู่คนเสื้อแดง

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/uofx57

สหายเข้ม เหวง โตจิราการ


เหวง โตจิราการ
ทิ้งชุดพระราชทานขาว
ดวงใจให้ปวดร้าว
ก้าวพ้น..สู่คนเสื้อแดง

สหายเข็ม สหายปูน
เมื่อศูนย์นิสิต มาดับแสง
สู่ป่าราแรมรอนแล้ง
สู่เมืองร่วมแรงรัฐบาล

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 15 มีนาคม '57
http://goo.gl/uofx57


สหายเข้ม เหวง โตจิราการ
เสื้อแดง เคลื่อนพล คนประชาธิปไตย เดินทางสู่ พระนครศรีอยุธยา
นกแดง เสรีภาพ