วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน SideKick RoboCrab Yingluck 1

Yingluck Shinawatra
ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน SideKick RoboCrab Yingluck 1

ในเบื้องต้น ขอตั้ง ข้อสังเกตุ
ในเบื้องกลางคือเหตุอย่างที่เห็น
ในเบื้องท้ายยุติธรรมคือประเด็น
ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/z9Eliu

ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน

SideKick RoboCrab Yingluck 1

กราบเรียน..ต้นกลาง ยังปลายน้ำ
โครงการรับจำนำแม่โพสพ
พี่น้อง ประชาชน ที่เคารพ
จำนำข้าวยังไม่ครบจบโครงการ

ดิฉันถูกกล่าวหาความคอยตามต้อน
ปชป.ยื่นถอดถอนอ้างหลักฐาน
ป.ป.ช.กล่าวหาความตามฝ่ายค้าน
เป็นผลงานประสานโพยกันโดยตรง

ทั้งที่โดย กระบวนการ ปกติ
ต้องไม่ริเร่งรวบรัดมัดมือส่ง
ป.ป.ช.ต้องเป็นกลางไม่ตั้งธง
ต้องธำรงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ป.ป.ช.ประพฤติชอบประพฤติเช่น
ควรจะเป็นเช่นคนกลางดังเลขศูนย์
รับคำร้องชั่งน้ำหนักหักลบคูณ
ซ้ายขวาทูนถ่วงชั่งวัดตัดสินใจ

เมื่อคดี นี้มี ความพิเศษ
ป.ป.ช.กลับเป็นเหตุให้สงสัย
มาเป็นคู่กรณี เสียทำไม?
จึงมิใช่คนกลาง ดั่งควรจะเป็น

ในเบื้องต้น ขอตั้ง ข้อสังเกตุ
ในเบื้องกลางคือเหตุอย่างที่เห็น
ในเบื้องท้ายยุติธรรมคือประเด็น
ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 29 มีนาคม'57
http://goo.gl/vcHh9P

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
http://goo.gl/z9Eliu

Yingluck Shinawatra
ในเบื้องต้น ขอตั้ง ข้อสังเกตุ ในเบื้องกลางคือเหตุอย่างที่เห็น ในเบื้องท้ายยุติธรรมคือประเด็น ป.ป.ช.ปราบเป็น เช่นปราบชิน

Yingluck Shinawatra

กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ

กรณีคดีโครงการรับจำนำข้าว ที่ดิฉันถูกกล่าวหาโดยการยื่นคำร้องถอดถอนจากพรรคฝ่ายค้านส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวหาโดยตรงจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งที่โดยกระบวนการปกติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรจะเป็นคนกลางในการพิจารณาคดีคำร้องถอดถอน

และเมื่อคดีนี้มีความพิเศษกว่าปกติ คือ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับมาเป็นคู่กรณีเสียเองเช่นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมิใช่คนกลางที่จะอำนวยความยุติธรรม ดังนั้น ในเบื้องต้นดิฉันขอตั้งข้อสังเกต ดังนี้

เครดิตภาพ : khaosod
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8521 ข่าวสดรายวัน