วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

ใคร คน กลาง ?

ประชาชน คือ คนกลาง
Ake Auttagorn ตุลา(พิ)การ แต่.....ประชาชน คือ คนกลาง

ใคร คน กลาง ?

[กาพย์ยานี 11]

โหนฟ้า ดังห่าฝน
ลูกเห็บหล่น มาหาห่า
กลางคลองเปรมประชา
เปรมผ่ากลางประชากร


ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/AoZlmp

ใคร คน กลาง ?


[กาพย์ยานี 11]

โหนฟ้า ดังห่าฝน
ลูกเห็บหล่น มาหาห่า
กลางคลองเปรมประชา
เปรมผ่ากลางประชากร

เก่าแท้ ผู้แก่เฒ่า
โหยหวนเจ้าเฝ้าเห่าหอน
โหนเล่นเช่นละคร
ตามบทตอนที่แตกต่าง

คนกลาง นอนครางกรน
สัปดน คนนอนกลาง
ขวาซ้ายป่ายบนล่าง
ขวางไปทั่วคนหัวครวย

ไอ้ทวย เอออวยไท้
ไอ้ไทไพร่ ไม่เอออวย
คนกลาง ข้างไทท้วย
ไข่ห้อยย้วย อวยกันเอง

[กลอนแปดสุภาพ]

"ประ อยู่ซ้าย ชน อยู่ขวา ชา อยู่กลาง"
ชา อยู่ข้าง กลาง เป็นชน จะปนมั่ว
ชน อยู่หน้า ประ อยู่กลาง ยิ่งน่ากลัว
สามตนตัว ประชาชน ชา..คนกลาง

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 16 เมษายน '57
http://goo.gl/AoZlmp

เครคิตภาพ :
Ake Auttagorn
ตุลา(พิ)การ

แต่.....

ใคร คน กลาง ?
[กลอนแปดสุภาพ]

"ประ อยู่ซ้าย ชน อยู่ขวา ชา อยู่กลาง"
ชา อยู่ข้าง กลาง เป็นชน จะปนมั่ว
ชน อยู่หน้า ประ อยู่กลาง ยิ่งน่ากลัว
สามตนตัว ประชาชน ชา..คนกลาง
มนต์รัก ลูกทุ่ง

ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง ประชาชน คือคนกลาง —