วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

เหรียญทอง รองเทียน ..

บทกวี เหรียญทอง รองเทียน ..

เหรียญทอง รองเทียน ..
เหรียญทอง รองเทียนแท่น
ทองเปลวแผ่น ติดแน่นหนา
ทองแผ่น สีผึ้งทา
แปะหน้าแท่นอวดแผ่นทอง

http://goo.gl/16UKPT
#รองเทียน #เหรียญทอง
รองเทียน, เหรียญทอง

เหรียญทอง รองเทียน ..


เหรียญทอง รองเทียนแท่น
ทองเปลวแผ่น ติดแน่นหนา
ทองแผ่น สีผึ้งทา
แปะหน้าแท่นอวดแผ่นทอง

ทองเหรียญ เทียนหยดแหมะ
ห้ามต้องแตะ 112
ทราบซึ้ง กราบแซ่ซ้อง
ใต้ละออง ธุลีไท้

เหรียญทอง รองเทียนที่ม
ร่วมเทือกลิ้ม ตอกลิ่มไทย
โลกกลม อันกว้างไกล
บอดบ้าใบ้ ยังโลกแบน

[โลกกลม อันกว้างไกล
ใบ้บอดบัง ยังขวางโลก]

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 25 เมษายน '57
http://goo.gl/16UKPT

#รองเทียน #เหรียญทอง
รองเทียน, เหรียญทอง

คำเตือน และแช่งสาป :

ห้ามใช้ ม. 112 ช่วงม็อบกู้ชาติ
กระดูกสันหลัง จะไม่แข็งแรง