วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานทูตฯ: Red's Chicago Red USA เครือข่ายฯ

ภาพที่1
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:
กลุ่ม Union for Thai Democracy of Chicago, Illinois ,กลุ่ม Red USA และเครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย

รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

กลุ่ม Red USA
กลุ่ม Union for Thai Democracy of Chicago, Illinois
เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย

Red USA and Union for Thai Democracy of Illinois

Presents
Diplomatic Visits in Bangkok
March 17 – 21, 2014

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/AULtuf

Ambassadors visits รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานทูตฯ


Australian Embassy

ภาพที่2-5 ข้าม
ภาพที่6
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่7
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:
นางสาวไมร่า วณรมณ์ ตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกา
นางสาวไมร่า วณรมณ์ ตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกา

ภาพที่8
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่9
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่10
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่11
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่12
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่13
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่14
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:


British Embassy
ภาพที่15 ข้าม
ภาพที่16รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:


ภาพที่17
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่18
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่19
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่20
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่21
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่22
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่23
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่24
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

Philippines Embassy

ภาพที่25 ข้าม
ภาพที่26
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่27
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่28
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่29
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่30
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

French Embassy

ภาพที่31 ข้าม
ภาพที่32
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่33
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่34
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่35
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่36
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

Russian Embassy

ภาพที่37 ข้าม
ภาพที่38
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่39
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่40
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่41
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

U.S.A. Ambassy
ภาพที่42 ข้าม
ภาพที่43

รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่44
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ภาพที่45
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

Epilogue ถ้อยคำส่งท้าย

ภาพที่46 ข้าม
ภาพที่47
รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:
Epilogue ถ้อยคำส่งท้าย - นางสาวไมร่า วณรมณ์

นางสาวไมร่า วณรมณ์ ตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกา

ภาพที่48-49 ข้าม

รูปภาพการยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:
(ไฟล์เป็น PowerPoint Presentation) รวม 49 ภาพ
 https://www.mediafire.com/?3cgk3codbyvziht