วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

อ้าง บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน


บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน 3 เมษายน 2557
บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน 3 เมษายน 2557

อ้าง


อ้างประชาธิปไตยทุกคำ
หากระทำประชาธิปไตยไม่
เฉกเช่นเป็นร่างที่ร้างใจ
พูดทุกอย่างที่ไม่เชื่อตามพูดนั้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พฤหัสบดี 3 เมษายน 2557

อ้างว่าเราจะสู้เพื่อในหลวง
เอาผ้าเหลืองผูกบ่วงพันคอนั่น
ผ้าสีฟ้าผ้าสีม่วงบ่วงคอพัน
โหนเจ้ากันทุกวันมันบอกว่า..รัก?

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 3 เมษายน '57
http://goo.gl/hQJkrN

Status Sujit Wongthes สุจิตต์ วงษ์เทศ
Status Sujit Wongthes สุจิตต์ วงษ์เทศ
Sujit Wongthes

บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ พฤหัสบดี 3 เมษายน 2557
บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ พฤหัสบดี 3 เมษายน 2557