วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

อาลัย ไม้หนึ่ง วิ่ง สู้ ฟัด นพ.เหวง โตจิราการ - Samunchon Khonsamun สามัญชน

อาลัย ไม้หนึ่ง วิ่ง สู้ ฟัด นพ.เหวง โตจิราการ - Samunchon Khonsamun สามัญชน
...อาลัย ไม้หนึ่ง วิ่ง สู้ ฟัด...

ฟัดพาล เพียงหนึ่งไม้....มิพอ เพื่อนเฮย
มือต่อ มือเตรียมขอ......ต่อไม้
หลากแสน ฝ่าตีนรอ......แตะลู่
ฟัดวิ่ง ชิงฟัดสู้...............สู่เส้น เห็นชัย
http://goo.gl/QozWwZ
#Khonsamun #samunchon #นพเหวง #วิ่งสู้ฟัด #สามัญชน #อาลัย #โตจิราการ #ไม้หนึ่ง
Khonsamun, samunchon, นพ.เหวง, วิ่ง สู้ ฟัด, สามัญชน, อาลัย, โตจิราการ, ไม้หนึ่ง,

...อาลัย ไม้หนึ่ง วิ่ง สู้ ฟัด...


...อาลัย ไม้หนึ่ง ก.กุนที...

ไม้หนึ่ง ชูคู่ฟ้า .............ประชา หยัดยืน
ก. กู่เสียง มรรคา ..........ต่อสู้
กุนที ย่อมตรึงตา .........มวลหมู่ มิตรเฮย
จักร่วมมือ กอบกู้ .........โค่นล้ม เผด็จการ

นพ.เหวง โตจิราการ
23 เม.ย.57

...วิ่ง สู้ ฟัด...

ฟัดพาล เพียงหนึ่งไม้....มิพอ เพื่อนเฮย
มือต่อ มือเตรียมขอ......ต่อไม้
หลากแสน ฝ่าตีนรอ......แตะลู่
ฟัดวิ่ง ชิงฟัดสู้..............สู่เส้น เห็นชัย

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 24 เมษายน '57
http://goo.gl/QozWwZ

#Khonsamun #samunchon #นพเหวง #วิ่งสู้ฟัด #สามัญชน #อาลัย #โตจิราการ #ไม้หนึ่ง
Khonsamun, samunchon, นพ.เหวง, วิ่ง สู้ ฟัด, สามัญชน, อาลัย, โตจิราการ, ไม้หนึ่ง,

อาลัย ไม้หนึ่ง วิ่ง สู้ ฟัด นพ.เหวง โตจิราการ - Samunchon Khonsamun สามัญชน
...อาลัย ไม้หนึ่ง ก.กุนที...

ไม้หนึ่ง ชูคู่ฟ้า .............ประชา หยัดยืน
ก. กู่เสียง มรรคา ..........ต่อสู้
กุนที ย่อมตรึงตา .........มวลหมู่ มิตรเฮย
จักร่วมมือ กอบกู้ .........โค่นล้ม เผด็จการ