วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชั่งหัวมัน

ชั่งหัวมัน
ชั่งหัวมัน
เหลืองฟ้าหาพ่อแดงแม้วมัวรอเฮีย
สี่เสาช่างเสี่ยเชียร์สระบัวชั่งหัวมัน

http://goo.gl/PheZnN
ชั่งหัวมัน

ชั่งหัวมันประชาธิปไตยไทยทวยท้อ
หีบปูเปิดรอ กกต.รอเตี่ย
เหลืองฟ้าหาพ่อแดงแม้วมัวรอเฮีย
สี่เสาช่างเสี่ยเชียร์สระบัวชั่งหัวมัน

samunchon khonsamun
สามัญชน 20 มีนาคม 2558
http://goo.gl/PheZnN

#ชั่งหัวมัน

instagram
https://instagram.com/p/0bVHalkEXf/

Pin Widget
รูปภาพ pagepeeker ของ samunchon blogspot
ชั่งหัวมัน - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>