วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เราคือพระเจ้า พระเจ้าเป็นพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด จุดยืนคริสตชน _ Samunchon Chonsamun

เราคือพระเจ้า พระเจ้าเป็นพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด จุดยืนคริสตชน _ Samunchon Chonsamun
จุดยืนคริสตชน

เราคือพระเจ้า
พระเจ้าเป็นพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

ทรงทำงานผ่าน 3 พระภาค
พระบิ...
Posted by Samunchon Chonsamun on 4 มิถุนายน 2015
http://goo.gl/LyhYJg
เราคือพระเจ้า, พระเจ้า, จุดยืนคริสตชน, Samunchon, Chonsamun

เราคือพระเจ้า พระเจ้าเป็นพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด จุดยืนคริสตชน

Samunchon Chonsamun


http://goo.gl/LyhYJg
#เราคือพระเจ้า #พระเจ้า #จุดยืนคริสตชน #Samunchon #Chonsamun

บีบีซีไทย - BBC Thai
เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ใช่ผู้หญิง

กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ออกมาเรียกร้องให้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช้คำสรรพนามเรียกพระเจ้าเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดคำถามที่ว่า แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่

&total_comments=79&comment_tracking