วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน Sing To Jehovah - My father, My God, My Friend

เพลงสรรเสริญพระยะโฮวา Sing To Jehovah

1.
อาจต้องเผชิญความระทม
อาจต้องตรอมตรม ต้องทุกข์ร้อน โศกศัลย์
แต่ยังยืนยัน คำพูดนั้น
ว่า “ฉันไม่ไร้ค่าเลย”

(ร้องรับ)
1.
Life in this world can be hard.
Life in this world can bring tears and pain.
Still ev’ry day I will say,
“My life is not in vain.”

(CHORUS)

http://goo.gl/VwgFTI
#091V #พระบิดา #พระเจ้า #มิตรของฉัน #SingToJehovah #Myfather #MyGod #MyFriend
091 V, พระบิดา, พระเจ้า,มิตรของฉัน, Sing To Jehovah, My father, My God, My Friend091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน
Sing To Jehovah - My father, My God, My Friend
2 Song Auto Playlists


เพลงสรรเสริญพระยะโฮวา091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน Sing To Jehovah - My father, My God, My Friend
เพลง 91
พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน
(ฮีบรู 6:10)
1.
อาจต้องเผชิญความระทม
อาจต้องตรอมตรม ต้องทุกข์ร้อน โศกศัลย์
แต่ยังยืนยัน คำพูดนั้น
ว่า “ฉันไม่ไร้ค่าเลย”

(ร้องรับ)

โอยาห์ พระองค์ผู้ชอบธรรม
ไม่ทรงลืมความรัก จากใจของฉัน
พระองค์ อยู่เคียงข้างอย่างนั้น
ฉันไม่เคยเหงา อยู่เพียงผู้เดียว
โอยาห์ คุ้มครองและป้องกัน
ผู้คอยดูแลฉัน จวบวันสุดท้าย
พระบิดาฉัน พระผู้เป็นมิตร ตลอดนิรันดร์

2.
เมื่อความเยาว์วัยผ่านเลยไป
สู่ความชรา ต้องลำเค็ญ เปลี่ยนผัน
แต่ความเชื่อฉัน ความหวังฉัน
สดใส ไม่เคย เปลี่ยนแปลง

(ร้องรับ)

โอยาห์ พระองค์ผู้ชอบธรรม
ไม่ทรงลืมความรัก จากใจของฉัน
พระองค์ อยู่เคียงข้างอย่างนั้น
ฉันไม่เคยเหงา อยู่เพียงผู้เดียว
โอยาห์ คุ้มครองและป้องกัน
ผู้คอยดูแลฉัน จวบวันสุดท้าย
พระบิดาฉัน พระผู้เป็นมิตร ตลอดนิรันดร์

(ดู เพลง. 71:17, 18 ด้วย)

เพลง 91
พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน
http://goo.gl/q4108F

Song 91
My Father, My God and Friend
(Hebrews 6:10)

1.
Life in this world can be hard.
Life in this world can bring tears and pain.
Still ev’ry day I will say,
“My life is not in vain.”

(CHORUS)

For God is not unrighteous,
And he remembers the love I’ve shown.
So he is ever near me;
With Jehovah, I’m not alone.
Yes, God is my provider
and my protector down to the end.
Yes, Jehovah is my Father,
My God and Friend.

2.
Gone are the days of my youth;
Days of calamity now are here.
Still through the eyes of my faith,
My hope is bright and clear.

(CHORUS)

For God is not unrighteous,
And he remembers the love I’ve shown.
So he is ever near me;
With Jehovah, I’m not alone.
Yes, God is my provider
and my protector down to the end.
Yes, Jehovah is my Father,
My God and Friend.

(See also Ps. 71:17, 18.)

Song 91
My Father, My God and Friend
Watchtower ONLINE LIBRARY

เพลงสรรเสริญพระยะโฮวา—ตัวพิมพ์ใหญ่ 091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน

เพลงสรรเสริญพระยะโฮวา—ตัวพิมพ์ใหญ่ 091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน

หอประชุมราชอาณาจักรแห่งพยานพระยะโฮวา ประชาคมสุพรรณบุรี

091 V พระบิดา พระเจ้า และมิตรของฉัน Sing To Jehovah - My father, My God, My Friend
http://goo.gl/VwgFTI

#091V #พระบิดา #พระเจ้า #มิตรของฉัน #SingToJehovah #Myfather #MyGod #MyFriend
091 V, พระบิดา, พระเจ้า,มิตรของฉัน, Sing To Jehovah, My father, My God, My Friend