วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จำกัดการเข้าถึง_อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ

จำกัดการเข้าถึง_อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ

อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ - Google+ ความช่วยเหลือ

http://goo.gl/m1P4dl

อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ

หากคุณคิดว่าเราระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณด้วยความผิดพลาด โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อส่งโปรไฟล์ของคุณให้พิจารณาอีกครั้ง เราจะตรวจทานการตัดสินใจของเราและคืนสถานะใหักับโปรไฟล์ของคุณหากเห็นว่าเหมาะสม โปรไฟล์ Google+ ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้

การกรอกฟอร์มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าโปรไฟล์ของคุณจะได้รับการคืนสถานะ
ชื่อ *
ที่อยู่อีเมล *
Please make sure that the email address you provide is associated with the suspended Google+ profile or page.

Are you appealing for a Google+ profile or a Google+ page suspension? *
Google+ profile
Google+ page
โปรดป้อน URL ของโปรไฟล์ Google+ ของคุณ:
URL จะขึ้นต้นด้วย https://plus.google.com/...

จำกัดการเข้าถึง_อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ
i am Blogger. i am Political Poetry, Thai.
เหตุผล *

i am Blogger
i am Political Poetry, Thai
.
i have about 20 blogs from mblog, redtoday, and blogspot
i share from my blog to google+, Facebook, Twitter, Tumble, LikedIn, Vkontakte, Odnoklassniki, Delicious, StumbleUpon, Reddit, Digg, Pocket
.
example some blog
.
samunchon blogspot
samunchon blogspot : Political Poetry, Thai
"...รู้สึก...แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน...ซึมซับ สู่ตับไต ไหลรินสู่ รูทวาร"
http://samunchon-chonsamun.blogspot.com/
.
khonsamun blogspot
khonsamun blogspot : Political Poetry, Thai
"...แลซึ้ง...ซึ่งสำเนียง รู้สึกเสียง ลึกภายใน...สู่รู ทวารไหล รินสู่ไต ตับซับซึม"
http://samunchon-khonsamun.blogspot.com/
.
i have AdSense, Gmail, Drive, Picasa, YouTube
everything everytime everywhere from Google Ok no problem
.
Why Google+ have problem for me sometime?

211
ส่ง* ฟิลด์ที่ต้องกรอก

อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ
https://support.google.com/plus/contact/suspension_appeal

จำกัดการเข้าถึง_อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ
ขอขอบคุณที่ติดต่อ Google+

ขอขอบคุณที่ติดต่อ Google+

หมายเหตุ: คุณสามารถยื่นอุทธรณ์การะงับโปรไฟล์ของคุณได้หนึ่งครั้ง คุณจะได้รับอีเมลจากเราเพื่อแจ้งผลการยื่นอุทธรณ์ของคุณ

จำกัดการเข้าถึง_อุทธรณ์การระงับโปรไฟล์ Google+ ของคุณ
http://goo.gl/m1P4dl

#จำกัดการเข้าถึง, Google+#อุทธรณ์ #การระงับโปรไฟล์
จำกัดการเข้าถึง, Google+, อุทธรณ์, การระงับโปรไฟล์