วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

สูงอายุ 1 _ Yingluck Shinawatra

สูงอายุ 1 _ Yingluck Shinawatra
สูงอายุ 1 _ Yingluck Shinawatra
20 ปี นับจากนี้ ปี '58
สีแดงแป๊ด ดงแดดไพร่ ไม่มีสูญ
เหลืองชรา แดงฉกรรจ์ ทวีคูณ
แดงเพิ่มพูน จำหนุนเนื่อง เหลือง..ชรา

http://goo.gl/ZGGquP
สูงอายุ, Yingluck Shinawatra

สูงอายุ 1


Yingluck Shinawatra
.
1
ประเทศไทยสู่สังคม..สูงอายุ
ปี '48 ล่วงบรรลุ ร้อยละ 10
20 ปี นับจากนี้ มียุบยิบ
สู่สุกดิบสูงอายุโดยสมบูรณ์
2
20 ปี นับจากนี้ ปี '58
สีแดงแป๊ด ดงแดดไพร่ ไม่มีสูญ
เหลืองชรา แดงฉกรรจ์ ทวีคูณ
แดงเพิ่มพูน จำหนุนเนื่อง เหลือง..ชรา
.
samunchon khonsamun
สามัญชน 17 กันยายน 2558
http://goo.gl/ZGGquP
.
สูงอายุ, Yingluck Shinawatra

ร้อยกรองตาม status
Yingluck Shinawatra
.
https://goo.gl/mfrWrN
สูงอายุ, Yingluck Shinawatra


สูงอายุ 1Yingluck Shinawatra .1ประเทศไทยสู่สังคม..สูงอายุปี '48 ล่วงบรรลุ ร้อยละ 1020 ปี นับจากนี้ มียุบยิบสู่สุก...
Posted by Samunchon Chonsamun on 17 กันยายน 2015