วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _ H.E. Mr. Barack Obama, President

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  การอภิปรายทั่วไปของการประชุม 70

United Nations Photo Following
70th Annual General Assembly Debate
Barack Obama, President of the United States of America, addresses the general debate of the General Assembly’s seventieth session.
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70
H.E. Mr. Barack Obama, President

“I lead the strongest military the world has ever known and I will not hesitate to protect my country or its allies,” he said.

"ข้าพเจ้านำทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่เคยรู้จัก และข้าพเจ้าจะไม่ลังเลที่จะปกป้องประเทศของข้าพเจ้าหรือพันธมิตร" เขากล่าว

http://goo.gl/UqSTFH
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, ยูเอ็นจีเอ, UN, Barack Obama, President,United States of America
H.E. Mr. Barack Obama, President

28 September 2015

- See more at: http://gadebate.un.org/70/united-states-america#sthash.MEaO4skn.dpuf

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70

H.E. Mr. Barack Obama, President
70_US_EN_Barack Obama_transcription อย่างเป็นทางการของทำเนียบขาว

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United Nations Photo Following
United States and Russian Presidents at UN Luncheon
United States President Barack Obama (third from left) and Vladimir V. Putin (second from right), President of the Russian Federation, share a toast at a luncheon hosted by Secretary-General Ban Ki-moon in honour of world leaders attending the general debate of the General Assembly. Also pictured: Andrzej Duda (left), President of the Republic of Poland.
ภาพที่ 1

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

Secretary-General Meets President of the United States
Secretary-General Ban Ki-moon (right) meets with Barack Obama, President of the United States.
28 September 2015
United Nations, New York
Photo # 645633
ภาพที่ 2

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United Nations Photo Following
70th Annual General Assembly Debate
Barack Obama, President of the United States of America, addresses the general debate of the General Assembly’s seventieth session.
ภาพที่ 3

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United Nations Photo Following
United States President Addresses Summit on Sustainable Development
Barack Obama, President of the United States of America, addresses the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda.
ภาพที่ 4

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United States President Addresses General Assembly
Barack Obama, President of the United States of America, addresses the general debate of the General Assembly’s seventieth session.
28 September 2015
United Nations, New York
Photo # 645471
ภาพที่ 5

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United States President Addresses Summit on Sustainable Development
Barack Obama, President of the United States of America, addresses the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda.
27 September 2015
United Nations, New York
Photo # 645246
ภาพที่ 6

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United Nations Photo Following
70th Annual General Assembly Debate
A view form of the General Assembly Hall, as Barack Obama, President of the United States of America, addresses the general debate of the Assembly’s seventieth session.
ภาพที่ 7

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 70 _  H.E. Mr. Barack Obama, President

United Nations Photo Following
70th Annual General Assembly Debate
A view of the General Assembly Hall as Secretary-General Ban Ki-moon presents his annual report on the work of the Organization to the Assembly.
ภาพที่ 8