วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

บทกวี มอบแด่...รากหญ้า

บทกวี มอบแด่...รากหญ้า
บทกวี มอบแด่...รากหญ้า
ฤๅเป็น "รากหญ้า" ที่เท้าย่ำ
ฤๅเป็น หญ้าช้ำ ชั่วดินสลาย
ฤๅเป็น ชนชั้นต่ำ จนวันตาย
ฤๅเป็น หมุดหมาย ประชาชน

http://goo.gl/6tEXP0
รากหญ้า


คลิกขวา แสดงปุ่มควบคุม

ร่มเกล้าromklao in the memory of love
samunchon chonsamun • Uploaded: September 08, 2015 17:47

บทกวี มอบแด่...ร่มเกล้า

เธอคือ ผู้สู้ ผู้เสียสละ
เธอคือ สัจจะ แห่งยุคสมัย
เธอคือ ความรัก ความอาลัย
เธอคือ ความภูมิใจ ของเพื่อนพ้อง

เธอคือ “ร่มเกล้า” ที่เรารัก
เธอคือ ผู้พิทักษ์ ผู้ปกป้อง
เธอคือ ร่มนิรันดร์ อันเรืองรอง
เธอคือ ทหารของ ประชาชน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อ.๔/๗/๕๓ .

บทกวี มอบแด่...รากหญ้า


ฤๅเป็น ผู้สูญ เสียทุกสิ่ง
ฤๅเป็น ความจริง ไม่สับสน
ฤๅเป็น มนุษย์ มีตัวตน
ฤๅเป็น เบื้องต้น จนเบื้องท้าย

ฤๅเป็น "รากหญ้า" ที่เท้าย่ำ
ฤๅเป็น หญ้าช้ำ ชั่วดินสลาย
ฤๅเป็น ชนชั้นต่ำ จนวันตาย
ฤๅเป็น หมุดหมาย ประชาชน

สามัญชน คนสามัญ
พ.๙/๙/๕๘ .

http://goo.gl/6tEXP0
รากหญ้า