วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟ้าสวรรค์เปิดออก Heaven is open

ฟ้าสวรรค์เปิดออก Heaven is open
ฟ้าสวรรค์เปิดออก Heaven is open
B. และม่านได้ฉีกออก
The veil has been torn

สิ่งที่กั้นขวางก็พังทลาย
There's no hindrance anymore

ฟ้าสวรรค์เปิดออก ฟ้าสวรรค์เปิดออก
Heaven is open. Heaven is open

http://goo.gl/YJJElE
ฟ้าสวรรค์เปิดออก, Heaven,ฟ้าสวรรค์เปิดออก Heaven is open
Heaven is Open sub Thai Eng 1
https://youtu.be/yzuSdKdmb_A
ชื่อเพลง (ภาษาไทย) : ฟ้าสวรรค์เปิดออก
ชื่อเพลง (ภาษาอังกฤษ) : Heaven is open

1. ขอทรงสางพันธนาการในใจ
Unravel the strings of my heart

เพื่อให้ข้าปลดเปลื้องทั้งชีวีต่อพระองค์
Until I'm completely undone before You

ทรงสางพันธนาการในใจ
Unravel the strings of my heart

ให้ข้า หมอบราบลง
Till I am laid bare

2. ขอทรงสางพันธนาการในใจ
Unravel the strings of my heart

เพื่อให้ข้าปลดเปลื้องทั้งชีวีต่อพระองค์
Till all my fears are gone

ปรารถนาทำอะไร โปรดกระทำตามพระทัย
Do whatever you want. Do whatever you wish

ข้าขอยอม
I don't care

** พระองค์เป็นหนทางรอด
You've made a way for me

ให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์
To enter right into the Holy place

ด้วยความมั่นใจหน้าพระที่นั่งพระคุณ
To boldly go before Your throne of grace

ข้าต้องการได้มองพระพักตร์พระองค์
All I want is just to see Your face

และเราวิ่งไปในพระนิเวศ เราวิ่งเข้าไป
And we will run into Your house. And we will go

B. และม่านได้ฉีกออก
The veil has been torn

สิ่งที่กั้นขวางก็พังทลาย
There's no hindrance anymore

ฟ้าสวรรค์เปิดออก ฟ้าสวรรค์เปิดออก
Heaven is open. Heaven is open

คีย์อื่น : ---
ข้อ BB : มัทธิว 27.51 ฮีบรู 10.19-20

Heaven is Open sub Thai Eng
TheUCCMedia
https://www.youtube.com/watch?v=yzuSdKdmb_A

91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - Bethel
http://goo.gl/GAqUPf


Intro :   |  Em  |  C  |  G  |  D  |


           Em            C
1. ขอทรงสางพันธนาการในใจ
   Unravel the strings of my heart

               G                 D
เพื่อให้ข้าปลดเปลื้องทั้งชีวีต่อพระองค์
Until I'm completely undone before You

     Em            C
ทรงสางพันธนาการในใจ
Unravel the strings of my heart
   
             G      D
ให้ข้า หมอบราบลง
Till I am laid bare

       Em               C
2. ขอทรงสางพันธนาการในใจ
   Unravel the strings of my heart

               G                D
เพื่อให้ข้าปลดเปลื้องทั้งชีวีต่อพระองค์
Till all my fears are gone

      Em                C
ปรารถนาทำอะไร โปรดกระทำตามพระทัย
Do whatever you want. Do whatever you wish

      G     D
ข้าขอยอม
I don't care

                Em
** พระองค์เป็นหนทางรอด
    You've made a way for me

   C                G
ให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์
To enter right into the Holy place

      D                Em
ด้วยความมั่นใจหน้าพระที่นั่งพระคุณ
To boldly go before Your throne of grace

C                    G           D
ข้าต้องการได้มองพระพักตร์พระองค์
All I want is just to see Your face

         Am      G/B          C
และเราวิ่งไปในพระนิเวศ เราวิ่งเข้าไป
And we will run into Your house. And we will go

        D        C
B. และม่านได้ฉีกออก
   The veil has been torn

      G          D
สิ่งที่กั้นขวางก็พังทลาย
There's no hindrance anymore

              C                D
ฟ้าสวรรค์เปิดออก ฟ้าสวรรค์เปิดออก
Heaven is open. Heaven is open

คีย์อื่น : ---
ข้อ BB : มัทธิว 27.51 ฮีบรู 10.19-20


A photo posted by @potae_natthawut on