วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York
on 26 September 2015 Part 1

http://goo.gl/kTH47Y
Protesting, Prayuth Chan-ocha, UN, New YorkProtesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York
on 26 September 2015 Part 1

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 1

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 2

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 3

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 4

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 5

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 6

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 7

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 8

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 9

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 10

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 11

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 12

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 13

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 14

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 1
ภาพที่ 15