วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ระบายแบบยกโกดัง
พร้อมด้วยข้าวเก่าปี 2548-2553 กว่า 2 ล้านตัน
ขายข้าวสารทุกชนิดรวมกัน
กก.ละ 10 บาท
ไม่มีข้าวเสียขายให้โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน
(ขายยกโกดัง)

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์
ระบายข้าวเกรด A B
กก.ละ 10-11 บาท
เกรด C ให้โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน
กก.ละ 3-5 บาท

http://goo.gl/p0PfZt
เทียบวิธีระบายข้าว, Yanyong Puangraj,เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangrajเทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
ประสิทธิภาพ และแนวทางการระบายข้าว 2 รัฐบาล
ภาพที่ 1

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
วิธีปฏิบัติปกติในการระบายข้าวนายกฯ ยิ่งลักษณ์
ภาพที่ 2

ประสิทธิภาพ และแนวทางการระบายข้าว 2 รัฐบาล

วิธีปฏิบัติปกติในการระบายข้าวนายกฯ ยิ่งลักษณ์

1. เร่งระบายปริมาณมากในราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระการเงินมากเกินไป

2. ระบายข้าวโดยใช้วิธีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพตลาดข้าว ฤดูการผลิต เพื่อป้องกันราคาไม่ให้ตกต่ำ ซึ่งตลอดช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ราคาข้าวไม่เคยตกต่ำ ถ้าเทียบกับตอนไม่มีโครงการรับจำนำข้าว

3. เร่งระบายข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าโกดัง ค่ารมยา และค่าประกันภัย

4. เร่งระบายข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพ โดยพยายามขายข้าวเก่าก่อน เท่าที่จะทำได้ โดยในช่วงต้นรัฐบาลฯ ยิ่งลักษณ์ ได้ระบายข้าวจากรัฐบาลชุดก่อนหลายล้านตัน

วิธีการเปิดประมูลทั่วไป
การขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า AFEX
การขายแบบรัฐต่อรัฐ G2G

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
ระยะเวลา 6 เดือน คือ ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 ระบายข้าวได้ 5.7 ล้านตัน หรือ เฉลี่ยเดือนละ 950,000 ตัน
ภาพที่ 3


รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
.
เร่งระบายข้าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัย
ประมูลแบบยกโกดัง
กรมการค้าต่างประเทศจะกำหนดราคาขั้นต่ำ
ซึ่งพิจารณาทั้งจากราคาข้าวในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
.
ระยะเวลา 6 เดือน คือ ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 ระบายข้าวได้ 5.7 ล้านตัน หรือ เฉลี่ยเดือนละ 950,000 ตัน
.
ข้าวเกรดเอและเกรดบี ในราคา 10-11 บาทต่อกิโลกรัม

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
การระบายข้าวยุคนายกฯ ประยุทธ์ ตั้งแต่ มิถุนายน - พฤศจิกายน 2557
เสียเวลาในการจัดเกรดข้าว ระบายได้เพียง 4.3 ล้านตัน ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ภาพที่ 4

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์
.
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ในการตรวจสอบ
ระยะเวลาระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง พฤษภาคม 2557 ระบายข้าวได้เพียง 4.3 ล้านตัน
.
ข้าวรวมทั้งหมดให้ภาคอุตสาหกรรม ราคา 3-4 บาทต่อกิโลกรัม

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ข้าวเกรด C ขายโรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน กิโลกรัมละ 3-4 บาท
ภาพที่ 5

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ระบายข้าวแบบยกโกดัง พร้อมด้วยข้าวเก่า ขายข้าวสารทุกชนิดรวมกัน
กก.ละ 10 บาท ไม่มีข้าวเสียขายให้โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เกรด C ให้โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน
กก.ละ 3-5 บาท
ภาพที่ 6

เทียบวิธีระบายข้าว_Yanyong Puangraj
‏@PheuThaiParty
"ยรรยง"เทียบระบายข้าว2รัฐบาล ชี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ระบายข้าวได้ประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างชัดเจน
ภาพที่ 7

เทียบวิธีระบายข้าว
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Yanyong Puangraj

'ยรรยง' เทียบระบายข้าว 2 รัฐบาล
by Wanpen Taewutom
3 ธันวาคม 2558 เวลา 18:08 น. - voicetv
http://goo.gl/NO7UK6