วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

อารมณ์ค้าง samunchon

อารมณ์ค้าง samunchon
อารมณ์ค้าง samunchon
ไม่ วันเด็ก วันครู วันผู้ใหญ่
ไม่ จัญไรกลับกลอกไม่หอกหัก
เอาพ่อแม้วพานทองแท้แม่ยิ่งลักษณ์
ลูกพ่อทักษ์..พินทองทา แพทองธาร

http://goo.gl/RrM1hi
อารมณ์ค้าง, samunchon,


อารมณ์ค้าง

samunchon

ไม่ เอ็นจอยลอยกระทงไม่ลงอ่าง
ไม่ ถุงยางอารมณ์ค้างมาปีกว่า
ไม่ คริสต์มาส ปีใหม่ ไม่ เฮ ฮา
ไม่ สุ ร า เ ม รั ย ไ ม่ ทำ รั ก....

ไม่ วันเด็ก วันครู วันผู้ใหญ่
ไม่ จัญไรกลับกลอกไม่หอกหัก
เอาพ่อแม้วพานทองแท้แม่ยิ่งลักษณ์
ลูกพ่อทักษ์..พินทองทา แพทองธาร
.
samunchon เอายิ่งลักษณ์
สามัญชน 08 jan 2016
http://goo.gl/RrM1hi

อารมณ์ค้าง, samunchon,

สำนวนเดิม
wannaprasart blog
เสาร์ 1 มกราคม 2554

คริสต์มาส ... อารมฌ์ค้าง
http://goo.gl/9ZWZAs

อารมณ์ค้าง 2
http://goo.gl/9tztsK