วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ทวงหาพ่อ ...

ทวงหาพ่อ ...
ทวงหาพ่อ ...

ทวง พระวิหาร หาพ่อ
ทวง ปอตอทอ หาแม่
พระวิหารขึ้นศาลโลก มึงก็แพ้
พวกเอ็ดแอ้ ไม่เลิกทวง ปตท.

samunchon khonsamun
สามัญชน 20 jan 2016
http://goo.gl/Hg4iil

ทวงหาพ่อ,


ทวงหาพ่อ ....ทวง พระวิหาร หาพ่อทวง ปอตอทอ หาแม่พระวิหารขึ้นศาลโลก มึงก็แพ้พวกเอ็ดแอ้ ไม่เลิกทวง ปตท..samunchon khonsamunสามัญชน 20 jan 2016http://goo.gl/Hg4iil.ทวงหาพ่อ, .
Posted by Samunchon Chonsamun on 19 มกราคม 2016
ทวงหาพ่อ ...
ทวงหาพ่อ ... - pagepeeker