วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

Goodbye Beautiful! Bella Ciao ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง - ไฟเย็น [Official Audio]

Goodbye Beautiful! Bella Ciao ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง - ไฟเย็น [Official Audio]
Goodbye Beautiful! Bella ciao, Iran
จะออกไปต่อสู้กับเผด็จการ
ฝากไว้ว่า ถ้าหากต้องตาย
ก็ขอให้ฝังร่างบนภูเขา
ท่ามกลางหมู่ดอกไม้

เป็นดอกไม้ของผู้ลุกขึ้นต่อต้าน

ผู้ที่สละชีพเพื่อเสรีภาพ

http://goo.gl/2PYcVk
Goodbye, Beautiful, Bella Ciao, ปลดปล่อย, เปลี่ยนแปลง, ไฟเย็น, Faiyen

Bella Ciao!
Bella ciao, Iran
ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง - ไฟเย็น [Official Audio]

Goodbye Beautiful! Bella Ciao

จะออกไปต่อสู้กับเผด็จการ
ฝากไว้ว่า ถ้าหากต้องตาย
ก็ขอให้ฝังร่างบนภูเขา
ท่ามกลางหมู่ดอกไม้

เป็นดอกไม้ของผู้ลุกขึ้นต่อต้าน
ผู้ที่สละชีพเพื่อเสรีภาพ

esta es la historia de un guerrillero
muerto por la libertad

นี้เป็นเรื่องราวของการรบแบบกองโจรที่
ตายเพื่อเสรีภาพ

ดารุณี กฤตบุญญาลัย - Darunee Kritboonyalai
ไฟเย็น - บทเพลง ปฏิวัติประชาธิปไตย
ภาพที่ 1


ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง

ไฟเย็น [Official Audio]

พวกศักดินา สำราญบนหัวคน
สามานโสมน ปลดมันออกไป!

***
ออกมาเถอะน้องพี่ ออกมาขับไล่มัน
ไอ้พวกชนชั้นเผด็จการ ไล่มันไป ไปไป

พวกศักดินา หากินบนหลังเรา
เหยียบย่ำพวกเรา ยากจนมานาน

พวกศักดินา หากินบนหลังเรา
เหยียบย่ำพวกเรา ยากจนมานาน

ออกมาเถอะน้องพี่ ออกมาขับไล่มัน
ไอ้พวกชนชั้นเผด็จการ ไล่มันไป ไปไป

พวกศักดินา สำราญบนหัวคน
สามานโสมน ปลดมันออกไป

พวกศักดินา สำราญบนหัวคน
สามานโสมน ปลดมันออกไป!

[ซ้ำ ทั้งหมด] ***

http://goo.gl/2PYcVk
Goodbye, Beautiful, Bella Ciao, ปลดปล่อย, เปลี่ยนแปลง, ไฟเย็น, Faiyen

Bella ciao
Wikipedia's Bella ciao as translated by GramTrans
.
Internaciaj versioj
.
Thai anti-fascism band, "Faiyen" (Thai: ไฟเย็น, "Cold Flame") recorded a Thai version of the song called "Plodploy Plianplaeng" (Thai: ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง, "Liberate and Change").[12] It is used by the Red Shirts anti-fascism group during 2011 to present.
.
http://goo.gl/LWJI7B
.
บทเพลง ปฏิวัติประชาธิปไตย
by Faiyen

Goodbye Beautiful! Bella Ciao ปลดปล่อย เปลี่ยนแปลง - ไฟเย็น [Official Audio]
ไฟเย็น - บทเพลง ปฏิวัติประชาธิปไตย
ภาพที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]Image URL Here[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..


You Can use HTML code once it converted to NCcode by NCode converter