วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

TA THA TA ตถตา

    Tathata

ตถตา ตัวรู้เห็น เป็นเช่นนั้น
ตถตา ว่ารู้ทัน ยังหวั่นไหว
ตถตา ว่าตั้งมั่น ยังหวั่นใจ
ตถตา ตัว ตน ไป ก็ ไร้ ตู..

ตถตา อนิจจา อนิจจัง
ตถตา เกิดทุกขัง มาตั้งอยู่
ตถตา อนัตตา คือตัวรู้
เกิดมาสู อยู่สู้จน สูจากไป

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 15 พฤศจิกา ' 56

มอบให้ น้ามร และทีมงาน
TA THA TA ตถตา
Thai Food & Pizzeria Free WiFi
Koh Lanta , Krabi

ด้วยความ รักยิ่ง
เด็กบูธ กรุงศรีฯ 2532
15-11-2556