วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

เผ่าอิสราเอล 12 เผ่าเผ่าอิสราเอล 12 เผ่า
แผนที่ 1

1. อาเชอร์
2. นัฟทาลี
3. เบนยามิน
4. เศบูลุน
5. อิสสาคาร์
6. มนัสเสห์
7. เอฟราอิม
8. กาด
9. ดาน10. ยูดาห์
11. รูเบน
12. สิเมโอน[กับเลวี]

เผ่าอิสราเอล 12 เผ่า


ยาโคบอวยพรบรรดาบุตรชาย (49:1-28)

คำอวยพรแก่บุตรยาโคบเป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตของเผ่าที่จะสืบเชื้อสายจากพวกเขา (49:1-2) คำอวยพรนี้แบ่งบุตรออกเป็นสามกลุ่ม

กลุ่มแรกคือ บุตรหกคนของเลอาห์ (ดูข้อ 3-15)
กลุ่มที่สองคือ บุตรสี่คนของสาวใช้ (ดูข้อ 16-21)
กลุ่มสุดท้ายคือ บุตรของราเชล (ดูข้อ 22-27)1. รูเบน

เป็นบุตรหัวปีโดยกำเนิด แต่เนื่องจากนิสัยเย่อหยิ่งและหัวรุนแรงไม่รู้จักเจียมตัว เขาได้กระทำผิดครั้งใหญ่จึงเสียสิทธิืบุตรหัวปีไป(3-4; ดู 35:22)

2. สิเมโอนกับเลวี
สองพี่น้องแสดงใจโหดร้ายเมื่อเข้าฆ่าฟันชายเชเคมล้มตาย สองเผ่านี้จะกระจัดกระจายไปในอิสราเอล(5-7; ดู 34:25-26) ตอนแรกเผ่าสิเมโอนอยู่ภาคใต้สุดของคานาอันแต่เขาค่อย ๆ ถูกเผ่ายูดาห์กลืนไป (ยชว.19:1,9) เผ่าเลวีก็กระจัดกระจายไป แต่ภายหลังมีชื่อเสียงดี เพราะพวกเขาได้กระตือรือร้นขจัดศาสนาเทียมเท็็จที่แทรกแซงเข้ามาในอิสราเอล พระเจ้าจึงโปรดให้เผ่านี้เป็นเผ่าปรนนิบัติศาสนาทุกอย่าง และจัดเมืองไว้สำหรับพวกเขาในทุกเผ่าของอิสราเอล (อพย. 32:26-29; กดว. 35:2-8)

3. ยูดาห์
เผ่ายูดาห์มีอำนาจ เป็นผู้นำในอิสราเอล และสู้รบศัตรูนอกเขตแดนด้วย ยูดาห์รับเกียรติในอำนาจราชศักดิ์โดยกษัตริย์ดาวิดถือกำเนิดมาจากเผ่านี้ คนหนึ่งในเชื้อสายของดาวิดจะเป็นพระเมสสิยาห์ ผู้ที่จะปกครองทั่วสากลโลก และประทานสันติสุขอันเหลือล้นให้แก่ประชาชน (8-12; วนฉ. 1:2;2 ซมอ. 7:16; วว. 5:5)

4. เศบูลุน

เมื่อชาวอิสราเอลเข้าอาศัยอยู่ในคานาอัน เผ่าเศบูลุนตั้งเขตของเขาอยู่ใกล้ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงร่ำรวยด้วยการลำเลียงสินค้าทางทะเล (13; ฉธบ. 33:18-19)

5. อิสสาคาร์
ส่วนเผ่าอิสสาคาร์มีความพากเพียรในการเกษตรจนเจริญก้าวหน้า แต่เขาค่อนข้างจะประนีประนอมกับพวกชาวคานาอัน เพื่อหวังประโยชน์ใส่ตัว (14-15)

6. ดาน
ตอนแรกเผ่าดานอยู่ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่เมื่อถูกผลักดันออกไป ก็ไม่ยอมเสียสิทธิ์ที่จะมีเขตของเขา จึงขึ้นเหนือไปหาเขตใหม่และยึดครองด้วยการกระทำที่โหดร้าย (16-18; วนฉ. 18:1-31)

7. กาด
เผ่ากาดตั้งถิ่นฐานเป็นมรดกทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เป็นเหตุให้เผ่านี้ถูกศัตรูทางนั้นบุกรุกบ่อยครั้ง แต่เขาไม่ยอมแพ้ใครง่าย ๆ จึงใช้กำลังยื้อแย่งยึดเอาพื้นที่ของเขาคืนจนได้ (19; ฉธบ. 33:20)

8. อาเชอร์
เผ่าอาเชอร์อยู่ทางเหนือ มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและทำสวนมะกอกเทศที่มีชื่อเสียงในอิสราเอล (20; ฉธบ. 33:24)

9. นัฟทาลี
ส่วนเผ่าข้างเคียงคือนัฟทาลีก็มีที่ดินอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน เป็นที่ราบสูงใช้เลี้ยงสัตว์ได้ผลเป้นอย่างดี (21; ฉธบ. 33:23)

10. กับ 11. เอฟราอิมกับมนัสเสห์
ขณะที่ยาโคบกล่าวคำอวยพรเหล่านี้ โยเซฟเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญอย่างรุ่งเรืืองไพศาล แม้ท่านได้เผชิญเหตุร้ายและความยุ่งยากหลายครั้งแต่พระเจ้าประทานความเข้มแข็งให้ได้ชัยชนะ (22-24) ยาโคบได้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดเทพระพรไหลหลั่งมาสู่พงศ์พันธุ์ของโยเซฟตลอดไป เผ่าเอฟราอิมกับมนัสเสห์จึงได้รับส่วนดีที่สุดของคานาอัน (25-26; ยชว. 17:17-18)

12. เบนยามิน
เผ่าสุดท้ายคือเบนยามิน เป็นเผ่าที่เลือดร้อนและกล้าหาญ บางทีใช้ความกล้าหาญโดยไร้ความคิด จึงแตกพ่ายจนเกือบจะสูญสลายไปทีเดียว (27-28; วนฉ. 19:1-21:25)เล่ม 1 ปฐมกาล- เฉลยธรรมบัญญัติ ชื่อผู้แต่ง : ดอน เฟล็มมิ่ง แผนที่เผ่าอิสราเอล 12 เผ่า
คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ เล่ม 1 ปฐมกาล- เฉลยธรรมบัญญัติ ชื่อผู้แต่ง : ดอน เฟล็มมิ่ง แผนที่เผ่าอิสราเอล 12 เผ่า

แผนที่ 2

9. ดาน
1. อาเชอร์
2. นัฟทาลี
4. เศบูลุน
5. อิสสาคาร์
6. มนัสเสห์ [6. มนัสเสห์]
8. กาด
7. เอฟราอิม
3. เบนยามิน
[9. ดาน]
11. รูเบน
10. ยูดาห์
12. สิเมโอน[กับเลวี]
เผ่าอิสราเอล 12 เผ่า
เรียงตามคำบรรยาย
1. รูเบน
2. สิเมโอนกับเลวี
3. ยูดาห์
4. เศบูลุน,
5. อิสสาคาร์
6. ดาน
7. กาด,
8. อาเชอร์
9. นัฟทาลี
10. กับ 11. เอฟราอิมกับมนัสเสห์
12. เบนยามิน
หน้า 58-60 คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ เล่ม 1 ปฐมกาล- เฉลยธรรมบัญญัติ ชื่อผู้แต่ง : ดอน เฟล็มมิ่ง

samunchon blogspot

รูเบน, สิเมโอนกับเลวี, ยูดาห์, เศบูลุน, อิสสาคาร์, ดาน, กาด, อาเชอร์, นัฟทาลี, เอฟราอิมกับมนัสเสห์, เบนยามิน