วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี...7ปี ออก นอกรั้ว น้ำเงิน - ทอง
ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี...

12ปี ประถม - มัธยมท้าย

4ปี หมาย มหา'ลัย แห่งชนผอง

7ปี ออก นอกรั้ว น้ำเงิน - ทอง

อุดมการณ์ ยังก้อง กังวาลไกล

คือความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่

ปี'32 ก้าวสู่ "ปราสาทสังข์"

คือความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่

หวังสร้างตัว สร้างตน ชนศิวิไลซ์

เพื่อนสนิท มิตรสหาย...สู่นายคน

สู่ตัวตน ชนชั้น สามัญชน
บ้าน แม่ เที่ยง Ban Mae Thiang


ปี'52 ลองทบทวน อย่างถ้วนถี่

20 ปี ให้ หลัง ยัง เข้ม ข้น

ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี ชีวิตชน

สู่ ตัว ตน ชน ชั้น...สา มัญ ชน

wannaprasart blog
samunchon blogspot