วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑

เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑

"ด้วยรักจากใจนาวี"

ด้วยรักจากใจนาวี
รักท้องนทีทะเลกว้าง
รักธรรมชาติมิรู้จาง
มิเลือนรางรักมอบแด่ครอบครัว

รักชีวิตให้คงดำรงไว้
มอบดวงใจรักชนชาวไทยทั่ว
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดเหนือหัว
แนบใจตัวราชนาวีไทย

The 41th Red Cross Concert
http://goo.gl/nPnB31

#กองทัพเรือ #คอนเสิร์ต #นาวีคู่ไทย #ลูกทะเล #ห้วงธารา #เพื่อแผ่นดิน #เมดเลย์
กองทัพเรือ, คอนเสิร์ต, นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, เพื่อแผ่นดิน, เมดเลย์,
เมดเลย์นาวีคู่ไทย (กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑)

เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงงานคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑
ณ ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ภาพที่ 1

กาชาดคอนเสิร์ต

THE RED CROSS CONCERT บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี : Music By Royal Thai Navy Orchestra


เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล - คำร้อง
ภาพที่ 2

เพลง นาวีคู่ไทย

เนื้อร้อง/ ทำนอง
นาวาเอก สำเร็จ นิยมเดช

ทะเลหลวงนั้นกว้างใหญ่สุดสายตา
ทั้งคลื่นลมระดมมาอยู่อึงมี่
ไม่มีวันสั่นขวัญของเราชาวนาวี
ด้วยเรานี้มีใจรักชาติทั้งอาจอง|

ตระเวนเรือลอยลำทำหน้าที่
เขตนทีนาวีไทยครองอยู่ป้องกันมั่นคง
ทหารเรือพิทักษ์ชาติ ศาสน์กษัตริย์ดำรง
นาวียังคงไทยยงยืนอยู่คู่กันไป

เพลง ลูกทะเล

เนื้อร้อง โรงเรียนนายเรือ
ทำนอง เพลงมาร์ชของเยอรมัน
*
ลูกทะเลเริงใจจะออกไปทะเล
มาฮาเฮ กับเราด้วยช่วยอวยพร
เราจะไปสังหารพวกที่มาราญรอน
เมืองบิดร มารดานั่นหน้าที่เรา

ขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดหน้า
ลาแล้วแก้วตา ลาแล้วแก้วตาพี่
อยู่จงดี ฝ่าคลื่นฝืนลม ฝ่าคลื่นฝืนลม
ฝ่าคลื่นฝืนลม จมมันลงทะเล จมลงทะเล
*
เมื่อธงราชนาวีของเรายังมีอยู่
จะเชิดชู ชาวไทยไม่ให้น้อยหน้า
ธงเรือรบของไทยจะไม่มีใครกล้า
ประมาทหน้าชาวไทยน้ำใจทะเล

ขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดหน้า
ลาแล้วแก้วตา ลาแล้วแก้วตาพี่
อยู่จงดี ฝ่าคลื่นฝืนลม ฝ่าคลื่นฝืนลม
ฝ่าคลื่นฝืนลม จมมันลงทะเล จมลงทะเล เพื่อไทย
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน - คำร้อง
ภาพที่ 3

เพลง ห้วงธารา

เนื้อร้อง พยงค์ มุกดา
ทำนอง สง่า อารัมภีร์
*
ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล
พวกเราปองครองไว้ทั่วกัน
ท้องทะเลนี้เราหมายมั่น
ฝากชีวันไว้ในแดน แผ่นธารา

เรือล่องชลธาร
แสนสำราญบ้านคือนาวา
หากผู้ใดรานรุกบุกมา
พร้อมกันฟันฝ่าอันตราย
*
ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนเรา
ที่จะเอาเป็นเหมือนเรือนตาย
ท้องทะเลนี้เรามิหน่าย
หากจะตายขอไว้ลายลูกทะเล

เรือล่องท่องไป
ทั้งกายใจไม่ขอรวนเร
คลื่นจะโหมลมร้ายไม่เห
ทะเลคือถิ่นเราเอย

กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน

เนื้อร้อง พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ทำนอง : จ่าเอก ชินโชติ ปิติกุลนนท์

กองทัพเรือของเรามีหน้าที่
ป้องปฐพีคงอยู่คู่ศักดิ์ศรี
ผลประโยชน์ทางทะเลล้วนมากมี
ราชธานีสีมาต้องปลอดภัย

ทั้งช่วยเหลือปวงประชาทุกสิ่งที่
ทุกข์ภัยมีเร่งรุดเข้าแก้ไข
พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์รักษาไว้
เพื่อให้ไทยคงอยู่คู่โลกา

ประโยชน์สู่ผองเราใช่อื่นไกล
นาวีไทยยืนหยัดสู่คู่แผ่นดิน
นาวีไทยยืนหยัดสู่คู่แผ่นดิน ฮา..
http://goo.gl/nPnB31

#กองทัพเรือ #คอนเสิร์ต #นาวีคู่ไทย #ลูกทะเล #ห้วงธารา #เพื่อแผ่นดิน #เมดเลย์
กองทัพเรือ, คอนเสิร์ต, นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, เพื่อแผ่นดิน, เมดเลย์,
@GuN_6 & รวมศิลปิน_ถ่ายรูปรวม @ กาชาดคอนเสิร์ต(รอบเสด็จพระราชดำเนิน)-19-7-56 beekanyarut
จ่าเอกหญิง กั้ง สราญรัตน์ ชูอำนาจ, กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 40 (รอบเสด็จพระราชดำเนิน) 19-7-56 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 4
แถลงข่าว “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41” 16 ก.ค. 57
ภาพที่ 5
แถลงข่าว “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41” 16 ก.ค. 57
ภาพที่ 6
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
เมดเลย์ "นาวีคู่ไทย"_กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน
ภาพที่ 7
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ "ด้วยรักจากนาวี"
ภาพที่ 8
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
นาวีคู่ไทย - จ่าเอกหญิง กั้ง สราญรัตน์ ชูอำนาจ นักร้องนำ
ภาพที่ 9
เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย” (นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑
นาวีเดี่ยวไทย..! - จ่าเอกหญิง กั้ง สราญรัตน์ ชูอำนาจ นักร้องนำ
ภาพที่ 10
รายนามนักดนตรีวงดุริยางค์ราชนาวี 1
ภาพที่ 11
รายนามนักดนตรีวงดุริยางค์ราชนาวี 2
ภาพที่ 12
นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ......ผู้อำนวยการดนตรี
นาวาโท ประกอบ มกรพงษ์ ...ผู้อำนวยเพลง
นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ........ผู้อำนวยเพลง
เรือตรี สายันห์ จันทร์มุณี .......หัวหน้าวง

กาชาดคอนเสิร์ต THE RED CROSS CONCERT
บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี : Music By Royal Thai Navy Orchestraรูปภาพ pagepeeker ของ samunchon blogspot

เมดเล่ย์ “นาวีคู่ไทย”
(นาวีคู่ไทย, ลูกทะเล, ห้วงธารา, กองทัพเรือเพื่อแผ่นดิน) กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑ - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>