วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จะไม่มีวัน ก้มหัวให้ เผด็จการ

จะไม่มีวัน ก้มหัวให้ เผด็จการ
จะไม่มีวัน ก้มหัวให้ เผด็จการ

เธอได้ยินผู้คนร้องไหม
ร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลั่งโกรธ
นี่คือดนตรีของผู้คน
ที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้ว

เมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียง
สะท้อนจังหวะกลองระรัวก้อง
นั้นชีวิตหนึ่ง
จะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวัน


http://goo.gl/OmuLnp
ก้มหัวให้, จะไม่มีวัน, เผด็จการ,
จะไม่มีวัน ก้มหัวให้ เผด็จการ

จะไม่มีวัน ก้มหัวให้ เผด็จการ


***
เธอได้ยินผู้คนร้องไหม
ร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลั่งโกรธ
นี่คือดนตรีของผู้คน
ที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้ว

***
เมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียง
สะท้อนจังหวะกลองระรัวก้อง
นั้นชีวิตหนึ่ง
จะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวัน

เมื่อเธอร่วมรณรงค์ประจัน
ใครจะมั่นคงยืนหยัดข้างฉัน
นอกแนวปราการปิดกั้น
มีโลกใหม่ใหม่ที่ปรารถนา

เธอร่วมสู้ด้วยกัน
ให้ได้มาซึ่งสิทธิสู่เสรี

[ซ้ำ] ***

จะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้
ชูธงของเราก้าวกรีธาไป
อาจมีล้มมีหยั่งอยู่คง
เธอจะยืนตรงลองสู้ดูไหม

เลือดของผู้ผลีชีพ
จะอาบนองทุ่งถนนแดงฉาดฉาน

[ซ้ำ] ***
http://goo.gl/OmuLnp

uddthailand
http://goo.gl/vXo2ZF
ก้มหัวให้, จะไม่มีวัน, เผด็จการ,