วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เพชรหอม สุคนธ์เพชร @sukonphet_ch7

เพชรหอม สุคนธ์เพชร @sukonphet_ch7


@sukonphet_ch7

เพชรหอม สุคนธ์เพชร
ทีมข่าวเด็ด ช่อง 7 สี
อักษะ ณ เวที
ทีวี 7 จับประเด็น
ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/vvRDk1

เพชรหอม สุคนธ์เพชร

@sukonphet_ch7

เพชรหอม สุคนธ์เพชร
ทีมข่าวเด็ด ช่อง 7 สี
อักษะ ณ เวที
ทีวี 7 จับประเด็น

ณัฐชนน คนกันเอง
บรรเลงให้ บรรยายเห็น
เพชรหอม วันเดือนเพ็ญ
กลางอักษะ ณ แก่นกลาง

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 13 พฤษภาคม '57
http://goo.gl/vvRDk1