วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รวมใจเป็นหนึ่ง STOP THE COUP

ออกจากบ้าน ต้าน..รัฐประหาร ทั่วประเทศ
รวมใจเป็นหนึ่ง STOP THE COUP

รวมหัวใจให้เป็นหนึ่ง
ถึงสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน
สองเท้าก้าวออกจากบ้าน
ต้าน..รัฐประหารทั่วประเทศไทย

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 25 พฤษภาคม '57

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/ZqYTyg

เครดิตภาพ :

Ploysai Damrongsakul