วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยิ่งล้ม.. ยิ่งรัก..

บทกวี ยิ่งล้ม.. ยิ่งรัก.. - Samunchon Khonsamun สามัญชน

ยิ่งล้ม.. ยิ่งรัก

9 ยักษ์ กะกั๊กยาว...
สีดาสาว เหน็บหนาวหนัก...
พลลิง ชิงยิ่งลักษณ์...
ล้มบนตักประชาชน...

http://goo.gl/ivq78D
ยิ่งรัก.., ยิ่งลักษณ์, ยิ่งล้ม..,

ยิ่งล้ม.. ยิ่งรัก..


ยิ่งลักษณ์ เหล่ายักษ์ลิง
ร่วมช่วงชิง นางสีดา
กั๊กยาว 9 ยักษา
ตุลาการ สันดานยัก

9 ยักษ์ กะกั๊กยาว
สีดาสาว เหน็บหนาวหนัก
พลลิง ชิงยิ่งลักษณ์
ล้มบนตักประชาชน

Samunchon khonsamun
สามัญชน 4 พฤษภาคม '57
http://goo.gl/ivq78D

ยิ่งรัก.., ยิ่งลักษณ์, ยิ่งล้ม..,

เครดิตภาพ : Athip Love BenBenz