วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ฉันเป็นคนจริงใจ I am a sincere man_The Lost City Ending

ฉันเป็นคนจริงใจ I am a sincere man_The Lost City Ending
ฉันเป็นคนจริงใจ I am a sincere man_The Lost City Ending

I am a sincere man
From where the palm trees grow
And before death takes me,
I want to let the poems soar from my soul.

ฉันเป็นคนจริงใจ
จากที่ต้นปาล์มเติบโต
และก่อนที่จะตายฉันจะใช้เวลา,
ฉันต้องการที่จะให้บทกวีทะยานจากจิตวิญญาณของฉัน

http://goo.gl/Z8Uavs
The Lost CityI am a sincere man_The Lost City Ending
Cuba Linda....Cachao y Andy Garcias.

I am a Sincere Man...


From the movie "The Lost City,"
these are some more evergreen words by Jose Marti
I've always loved and would like sharing with you...
Hope you like it..

-----------------------------------
1
I am a sincere man
From where the palm trees grow
And before death takes me,
I want to let the poems soar from my soul.

ฉันเป็นคนจริงใจ
จากที่ต้นปาล์มเติบโต
และก่อนที่จะตายฉันจะใช้เวลา,
ฉันต้องการที่จะให้บทกวีทะยานจากจิตวิญญาณของฉัน
2
I come from everywhere
And everywhere I go;
Art I am among the arts,
Among the mountains,
Mountain I am.
3
All is beautiful and loyal,
All is musical and right,
And all, like the diamond,
Is charcoal before being light.
4
With the poor of the world
I want to cast my fate;
A little brook in the mountain
Pleases me more than the sea.
5
I want, whenever I die,
Stateless, but with no master,
To have on my tombstone, a bouquet of flowers...
...and my country's flag.
6
I cultivate a white rose
In July as in January,
For the sincere friend
Who offers me his honest hand.
7
And for the cruel one who rips from me
My heart by which I live,
I cultivate neither thorns nor thistles;
I cultivate the white rose.

(song)
My beautiful Cuba,
I'll always remember you.
My beautiful Cuba,
I'll always remember you.

I would like to see you now,
as when I first saw you.
My beaituful Cuba,
I'll always rememeber you.

...at six, and not a minute after.
(father)

http://goo.gl/8WofYL

ภาพที่ 1
THE JOURNEY
to see the world, to embrace danger and difficult,
http://www.findingquintessence.com/
ฉันเป็นคนจริงใจ I am a sincere man_The Lost City Ending
The Lost City still
ภาพที่ 2

The Lost City : photo
ภาพที่ 3

The Lost City : photo Andy Garcia
ภาพที่ 4

The Lost City : photo Andy Garcia, Inés Sastre
ภาพที่ 5

The Lost City : photo Bill Murray
ภาพที่ 6

The Lost City : photo
ภาพที่ 7

The Lost City : photo Inés Sastre
ภาพที่ 8
The Lost City poster
ภาพที่ 9

THE LOST CITY
Trailer, teview