วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

ชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง

ชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง
ชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง 
ชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง
ท่านไม่เห็นท่าเต้นนี้ในไทยก็แล้วกัน
已儲存14

http://goo.gl/6Fa05q
นักศึกษาสาว, สปป.ลาว, ขอใจเธอแลกเบอร์โทรชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง
https://goo.gl/Kt0l2s

ขอใจเธอแลกเบอร์โทร
Kor Jai Tur Laek Bur Toh

*
เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสาย
แบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้
จะได้ยินเสียงใจบอกว่า

** [เฮ่ เฮ่ เฮ่]
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก หัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้
ตัวเอากลับไป
ใจให้เก็บรักษา

ยอมจำนนเธอแล้ว
วันนี้แค่แรก เห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะ
หัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร

โอ๊ะ โอ โอย

ชมนักศึกษาสาว สปป.ลาว เต้นเพลง ขอใจเธอฯ สุดๆ จริง
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร Kor Jai Tur Laek Bur Toh