วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ป๋า - ตู่ คู่ คุณ หนะ ทำ_อวย ป๋า - ตู่ 2

ป๋า - ตู่ คู่ คุณ หนะ ทำ_อวย ป๋า - ตู่ 2
ป๋า - ตู่ คู่ คุณ หนะ ทำ_อวย ป๋า - ตู่ 2

"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่.. อนาคต"
เงินสดคู่บัตรเครดิตรูดบัตรคิดดอกเบี้ย

short url : http://goo.gl/dxD2XH
กวีการเมือง, คุณ หนะ ทำ, อวย ป๋า - ตู่

ป๋า - ตู่ คู่ คุณ หนะ ทำ

(กลอนสิบเอ็ด)

"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่.. อนาคต"

เงินสดคู่บัตรเครดิตรูดบัตรคิดดอกเบี้ย
ป๋า-ตู่คู่คุณหนะทำประชาธิปไตยเพลีย
เงินขัดบัตรเครดิตเคลียร์ครูดรูดปื๊ดรูดปื๊ด

สิทธิ์เป๋ เสรีภาพเปลี้ย กระบอกปืนลื่นปื๊ด*

samunchon khonsamun
สามัยชน 10 มกราคม 2558
http://goo.gl/dxD2XH

#กวีการเมือง #คุณหนะทำ #อวยป๋า-ตู่

instagram
https://instagram.com/p/zuQYoykEZI/

รูปภาพ pagepeeker ของ samunchon blogspot
ป๋า - ตู่ คู่ คุณ หนะ ทำ_อวย ป๋า - ตู่ 2 - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>