วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

อวย ป๋า - ตู่ 1(กลอนแปดใครว่าสุภาพ)

อวย ป๋า - ตู่ 1(กลอนแปดใครว่าสุภาพ)
อวย ป๋า - ตู่ 1(กลอนแปดใครว่าสุภาพ)

"แต่งกลอนแปดตากแดดด้วยอวยตู่-ป๋า
ตากแดดดู ตากแดดด่า อวยป๋า-ตู่"

short url : http://goo.gl/dAalk8
กวีการเมือง, กลอนแปด, อวย ป๋า - ตู่, แต่งกลอนอวย ป๋า - ตู่ 1

(กลอนแปดใครว่าสุภาพ)

แต่งกลอนแปดตากแดดด้วยอวยตู่-ป๋า
ตากแดดดู ตากแดดด่า อวยป๋า-ตู่
แต่งกลอนแปด ตากแดดตม ดมแดดตู
ตากแดดดู อวย ตู่-ป๋า ด่าแดดตม

samunchon khonsamun
สามัญชน 8 มกราคม 2558
http://goo.gl/dAalk8

#กวีการเมือง #กลอนแปด #อวยป๋า-ตู่ #แต่งกลอน

instagram
https://instagram.com/p/zuNoPlEEWK/

รูปภาพ pagepeeker ของ samunchon blogspot
อวย ป๋า - ตู่ 1(กลอนแปดใครว่าสุภาพ) - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>