วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Adonai - Live_Paul Wilbur อโดนาย_กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4

Adonai - Live_Paul Wilbur อโดนาย_กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4
อโดนาย_กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4

ทรงมาด้วยปัญญาและฤทธา
ทรงกอปรด้วยพระเกียรติและกำลัง
ทรงฟังเสียงร้องจากจิตใจองค์ทรงชัยเสด็จมา
และทุกสายตาจะได้เห็น พระสิริเต็มทั่วโลกา

http://goo.gl/cpJFD9
#AdonaiLive #PaulWilbur #อโดนาย #กลอรี่มิวสิค #PowerOfworship4
Adonai - Live, Paul Wilbur, อโดนาย, กลอรี่ มิวสิค, Power Of worship 4Adonai - Live _ Paul Wilbur
อโดนาย _ กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4
Auto Playlist

"Adonai" Lyrics 

by Paul Wilbur | from the album Live:
A Night Of Extravagant Worship

Lord of eternity
The mystery behind the veil
Lord over Heaven and earth
God of Israel

Come with Your wisdom and power
Clothed in Your honor and strength
Lord hear the cry of our hearts
Come O conquering King

And every eye will see
Your glory fill the sky

Adonai Adonai
Every knee will to You Lord Most High
Adonai Adonai
You alone are God every tongue will cry
Adonai

Here Jerusalem waits
Praises lifted on high
Here the beautiful gates
Long to see You arise

When all of Zion sings
Baruch ha ba b’shem

You are the Lord over all the earth
You are the Lord over all the earth

Paul Wilbur - Adonai - Live
อัปโหลดเมื่อ 31 ก.ค. 2010

Messianic Song from Paul Wilbur.

Adonai - Paul Wilbur
เผยแพร่เมื่อ 8 มี.ค. 2013

อโดนาย -กลอรี่ มิวสิค
อัปโหลดเมื่อ 16 ต.ค. 2011

ออริจินอล เพลงนมัสการเวอร์ชั่นไทย
บทเพลงแห่งพระสิริ ความเชื่อ ความหวัง เพื่อถวายพระเกียรติแด่ องค์พระเยซูคริสต์
บทเพลงเพื่อการนมัสการ ของคริสตชนไทย
กลอรี่ มิวสิค อัลบั้ม "พลังแห่งการนมัสการ4"

เพลง อาโดนาย ( Adonai )
อัปโหลดเมื่อ 23 ก.พ. 2011

นมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 นำ โดย อ. อ.เสริมพล ปิยะทัศนาพงศ์
ณ คริสตจักรร่มเย็น พัฒนาการ 17


Adonai - Live_Paul Wilbur อโดนาย_กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4
Glory Music 26 มีนาคม 2012 · เพลงอโดนาย - กลอรี่ มิวสิค

Glory Music
26 มีนาคม 2012 ·

เพลงอโดนาย - กลอรี่ มิวสิค

Glory Music
30 มีนาคม 2012 ·

Power of Worship # 4 - Glory Music

เพลง : อโดนาย


ศิลปิน : กลอรี่ มิวสิค
อัลบั้ม : Power Of worship 4
ทำนอง : Adonai_Paul Wilbur

1
พระเจ้าผู้ดำรงนิรันดร์ ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา
ผู้ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
2
ทรงมาด้วยปัญญาและฤทธา
ทรงกอปรด้วยพระเกียรติและกำลัง
ทรงฟังเสียงร้องจากจิตใจองค์ทรงชัยเสด็จมา
และทุกสายตาจะได้เห็น พระสิริเต็มทั่วโลกา

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระองค์เป็นพระเจ้าอโดนาย
3
เยรูซาเล็มรอคอยอยู่ พระเยซูผู้ยิ่งใหญ่
คนมากมายที่ประตู รอคอยผู้เสด็จมา
เมื่อนั้นทั้งศิโยนโห่ร้อง ผู้เสด็จมาทรงพระเจริญ

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระองค์เป็นพระเจ้าอโดนาย

ทรงมาด้วยปัญญาและฤทธา
ทรงกอปรด้วยพระเกียรติและกำลัง
ทรงฟังเสียงร้องจากจิตใจองค์ทรงชัยเสด็จมา
และทุกสายตาจะได้เห็น พระสิริเต็มทั่วโลกา

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระองค์เป็นพระเจ้าอโดนาย

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระองค์เป็นพระเจ้าอโดนาย

เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา
เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา

เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา
เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา

เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา
เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา

เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา
เป็นพระเจ้า ครอบครองเหนือโลกา

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์
เป็นพระเจ้าอโดนาย

อโดนาย อโดนาย ทุกเข่าจะกราบลงต่อองค์พระเยซู
อโดนาย อโดนาย ทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระองค์เป็นพระเจ้าอโดนาย อโดนาย


Adonai - Live_Paul Wilbur อโดนาย_กลอรี่ มิวสิค Power Of worship 4

http://goo.gl/cpJFD9
#AdonaiLive #PaulWilbur #อโดนาย #กลอรี่มิวสิค #PowerOfworship4
Adonai - Live, Paul Wilbur, อโดนาย, กลอรี่ มิวสิค, Power Of worship 4