วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไล่ สมชาย

ไล่ สมชาย
จากโรม...ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 29 มิถุนายน 2558 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ไล่ สมชาย

คมช. คุณมีชัย ......ไปหาหอก
คสช. คุณสมชาย ..มาหาห่า
คปช. คุณประชา ...ออกมา
คุณประชา ประชาชน ไล่ สมชาย

samunchon khonsamun
สามัญชน 29 มิถุนายน 2558
http://goo.gl/4vN5mu

#สมชาย #คุณสมชาย
สมชาย, คุณสมชาย

เฟส เพจ กรุงเทพ กรุงเทพ
จากโรม...


http://goo.gl/4vN5mu
#สมชาย #คุณสมชาย
สมชาย, คุณสมชาย