วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สงสาร..แอร์ _ ต่อกลอนกับหมอแอร์ 2

สงสาร..แอร์ _ ต่อกลอนกับหมอแอร์ 2


สงสารเอย...สงสารแอร์ตำรวจ
แอร์ผู้หมวดอวดแอร์ใหม่มองหาที่
มีแต่โครง คุก ห้องขัง ยังไม่มี
แอร์..ครานี้ คงขึ้นคาน สงสาร..แอร์

http://goo.gl/KSmwpZ
#สงสารแอร์ #ต่อกลอนกับหมอแอร์
สงสาร..แอร์, ต่อกลอนกับหมอแอร์

@จนตักษัยกลางชลามหานที

สงสาร..แอร์

ต่อกลอนกับหมอแอร์ 2

สงสารเอย...สงสารแอร์ตำรวจ
แอร์ผู้หมวดอวดแอร์ใหม่มองหาที่
มีแต่โครง คุก ห้องขัง ยังไม่มี
แอร์..ครานี้ คงขึ้นคาน สงสาร..แอร์

samunchon khonsamun
สามัญชน 29 มิถุนายน 2558
http://goo.gl/KSmwpZ

#สงสารแอร์ #ต่อกลอนกับหมอแอร์
สงสาร..แอร์, ต่อกลอนกับหมอแอร์

ต่อกลอนกับหมอแอร์

หมอแอร์
26 มิถุนายน ·

สงสารเอย...สงสารผีเสื้อยักษ์