วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลูก"มะลิ" น้อง"มะลิ" Rapeepan Saengsri & Samunchon Chonsamun

ลูก"มะลิ" น้อง"มะลิ" Rapeepan Saengsri & Samunchon Chonsamun

น้อง"มะลิ" หอมละมุน อุ่นไอสาว
ฝ่าลมฝน ทนลมหนาว คราวเจ็บไข้
"มะลิ"ลูก คลุกพริกเกลือ ไม่เผื่อใคร
ล้าง ลำ ไส้ ท้อง ไม่ ผูก ลูก "มะลิ"

http://goo.gl/mKyNnt
#ลูกมะลิ #น้องมะลิ #RapeepanSaengsri #SamunchonChonsamun
ลูก"มะลิ", น้อง"มะลิ", Rapeepan Saengsri, Samunchon Chonsamun

Rapeepan Saengsri
ลูก"มะลิ" ถูกทุกร้าน หวานทุกไร่


http://goo.gl/mKyNnt
#ลูกมะลิ #น้องมะลิ #RapeepanSaengsri #SamunchonChonsamun
ลูก"มะลิ", น้อง"มะลิ", Rapeepan Saengsri, Samunchon Chonsamun