วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่นชม _ Yingluck Shinawatra

ชื่นชม _ Yingluck Shinawatra
ชื่นชม _ Yingluck Shinawatra
สมโภชพระอารามหลวงวัดสระเกศ
แสนวิเศษ ศูนย์ศึกษา วัดนาคปรก
คำ ชื่น ชม น้อง น้อง ...จาก นายก
อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก ด น ต รี ไ ท ย

http://goo.gl/c64i3g
ชื่นชม, Yingluck, Shinawatra

ชื่นชม

Yingluck Shinawatra
ชื่นชม
.
สมโภชพระอารามหลวงวัดสระเกศ
แสนวิเศษ ศูนย์ศึกษา วัดนาคปรก
คำ ชื่น ชม น้อง น้อง ...จาก นายก
อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก ...
Posted by Samunchon Chonsamun on 3 มิถุนายน 2015

ชื่นชม _ Yingluck Shinawatra

TV24 สถานีประชาชน
4 มิถุนายน 2015 เวลา 14:40 น. · มีการแก้ไข ·

#TV24 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมเยาวชนจากศูนย์การศึกษาที่เล่นดนตรีไทยในงานสมโภชพระอารามหลวงวัดสระเกศฯ ครบ 232 ปี โดยระบุว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ส่งเสริมศิลปะไทย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ — รู้สึกมีความสุขที่ วัดสระเกศราชวรวิหาร[golden mont]
http://goo.gl/c64i3g
#ชื่นชม #Yingluck #Shinawatra