วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โค่น

โค่น
"โค่นลุงยุทธ์ หยุดลุงป้อม ล้อมสี่เสา"
@กำมะลอ
.
"โค่นลุงยุทธ์ หยุดลุงป้อม ล้อมสี่เสา"
หยุดเกือกเท้า หยุดก้าวเทือก เสือกลงท่อ
ยึดทำเนียบ เหยียบศูนย์กลาง กทม.
ปิด จอ ดับ จับ ดอ.. เป็น จอ แดง

samunchon khonsamun
สามัญชน 22 มิถุนายน 2558
http://goo.gl/GL3yB5

#โค่น
โค่น

Rapeepan Saengsri
22 มิถุนายน 2015 เวลา 11:37 น. · BlackBerry Smartphones App ·
ไม่ขอเป็น พลเมือง เขื่องอุโฆษ


http://goo.gl/GL3yB5
#โค่น
โค่น