วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตือนตู่ - ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ 3


 เตือนตู่ - ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ 3
เตือนตู่ - ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ 3
ขอตายหมายจึงจะต้องสู้
ขอตายหมายถึงปูก็หาไม่
ต้องตายหมายถึงตู่จะเป็นไร
ดีกว่าปล่อย ให้ใครมาทำลาย ค่ะ

http://goo.gl/FPA4dQ
เตือนตู่, ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์,นายกฯให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าว
จ เชียงใหม่ 28 ก พ


เตือนตู่ - ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ 3


ในฐานะรักษาการตำแหน่งนี้
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ยังว่าการงานบรรลุอนุโลม
ปฏิรูปโฉม ชายชาญทหารไทย

ทหารไทยก็ต้องทำตามหน้าที่
ของตัวเองจนนาทีสุดท้ายได้
ทหารต้องตายเจ็บทุกข์สุขที่ใด?
ถ้าไม่ใช่ในพื้นที่สนามรบ

วันนี้ในฐานะที่ดิฉัน
ประชาธิปไตยนั้น มาบรรจบ
ประชาธิปไตย ต้องอยู่ครบ
รักษาระบบ ประชาธิปไตย

ขอตายหมายจึงจะต้องสู้
ขอตายหมายถึงปูก็หาไม่
ต้องตายหมายถึงตู่จะเป็นไร
ดีกว่าปล่อย ให้ใครมาทำลาย ค่ะ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 1 มีนาคม 57
http://goo.gl/FPA4dQ

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
http://goo.gl/MgyEvg

เตือนตู่, ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์,

สัญญาครับ เราจะสู้ไปด้วยกัน ครับ - สมบัติ ทองย้อย
สมบัติ ทองย้อย
สัญญาครับ เราจะสู้ไปด้วยกัน ครับ

Yingluck Shinawatra
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในลักษณะของทหารทึ่บอกว่าทหารก็ต้องทำหน้าของตัวเองจนนาทีสุดท้าย ทหารต้องตายในพื้นที่ในสนามรบ วันนี้ในฐานะที่ดิฉันต้องรักษาประชาธิปไตยก็ขอตายในสนามประชาธิปไตย ดีกว่าปล่อยให้ใครมาทำลายระบอบประชาธิปไตยของเราค่ะ

<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>