วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โถอีเปรม เม้ม ตู หรูด

รูปประจำตัว Panrapee Srisaeng
รูปประจำตัว Samunchon Chonsamun


โถอีเปรม


โถอีเปรม กูนึกว่า ตายห่าแล้ว
ยังเจื้อยแจ้ว จีบปากคอ ขอส่งเสียง
มีไอ้ตู่ กระดิกหาง อยู่ข้างเคียง
อย่างพร้อมเพรียง ให้เห็นชัด ผลัดกันชม

Panrapee Srisaeng
29 ธันวาคม เวลา 11:38 น. ·

short url : http://goo.gl/mK51yV
กวีการเมือง, เม้ม_ตู_หรูด, โถอีเปรม

เม้ม ตู หรูด


จีบปากเม้ม เป็นปู้ปู้ เท่า ตู หรูด
สำเนียงพูด หรอยหรอย หอยติดหล่ม
แตละถ้อย แต่ละที หวี ตาก ลม
ฟ้าถล่ม ดินทลาย หมายหาญฟ้า
.
samunchon khonsamun
สามัญชน 29 ธันวา '57
http://goo.gl/mK51yV

กวีการเมือง, เม้ม_ตู_หรูด, โถอีเปรม

รูปภาพ pagepeeker ของ samunchon blogspot
โถอีเปรม เม้ม ตู หรูด - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>